K12net English
29.04.2015
Haber

Neslimizin geleceği için siz de bir imza atın!

Sayın Velimiz;

20 Nisan 2015 tarihinde Türk Eğitim Derneği, TEDMEM’in iki yıldan bu yana üzerinde çalıştığı 2015-2022 yılları arasında eğitim sisteminin dönüşüm alanlarını kapsayan "Ulusal Eğitim Programı”’nı açıkladı. Türk Eğitim Derneği, siyasi partileri "seçim kurtarmaya" değil, "nesil kurtarmaya" davet etti, sürdürülebilir bir eğitim programının önemine dikkat çekti.

Türk Eğitim Sistemi’ne dair yapılan çalışmaların gündem odaklı olmasının ve tekil çözüm önerileriyle kısıtlı kalmasının önüne geçmek ve bütüncül bir bakış açısıyla yapısal bir dönüşüm sunabilmek amacıyla TEDMEM tarafından hazırlanan Ulusal Eğitim Programı’nı (UEP) kamuoyu ile paylaşmış bulunmaktayız. Yaklaşık iki yıllık bir çalışmanın sonucunda hazırlanan Ulusal Eğitim Programı, “toplumsal mutabakata dayalı, ortak değerler üzerine inşa edilmiş” bir eğitim sistemini harekete geçirmek için bir mutabakat çağrısıdır. UEP Türkiye’de ilk kez eğitim sistemi için ortak bir felsefe, kuram, model, strateji ve yönteme dayalı bir yol haritası önermektedir. UEP basit ancak işlevsel bir modele dayanmaktadır. Bu model okulu merkeze alan yönetim anlayışını ve biyo-ekosistem yaklaşımını içermektedir. Programın stratejisi kurulurken Değer ve Etik Odaklılık, Erişim/Eşitlik/Adalet, Kalite, Sürdürülebilirlik, Hesap Verebilirlik ve İzleme/Değerlendirme ilkeleri esas alınmıştır. Programda eğitim sistemi birbiriyle bağlantılı sekiz dönüşüm alanı üzerine tasarlanmıştır. Her bir dönüşüm alanının sonunda yol haritası, beklenen ürün ve çıktılar ile ürün ve çıktıların göstergelerine yer verilmektedir. Bu program sadece bir öneri mahiyetinde olup bir sivil bir sorumluluk projesidir; eğitimin ayrıştırıcı değil, bütünleştirici doğasının ortak bir yaşam alanı sağlayacağını, akademik-teknik açıdan ifade etme çabasıdır. Toplumda yer alan farklılıkların içerdiği zenginlikten güç alarak ortak paydamızı geliştirmektir. Değişimin katılımcı, demokratik bir siyaset yoluyla sağlanabileceğinin doğrulanmasıdır. Bu dokümanın eleştiriye, zenginleştirmeye açık olması genel bir beklenti değil, özel bir talep hükmündedir. Millet ve milletin evlatları için iyi, doğru ve güzel olanda buluşma daveti olan UEP’ in; ülkemize, insanımıza, çocuklarımıza bir nebze olsun katkısı olması dileğiyle.

Ulusal Eğitim Programına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://www.tedmem.org/yayin/ulusal-egitim-programi

Neslimizin geleceği için siz de bir imza atın! Ortak değerler üzerine inşa edilmiş ve merkeze çocuklarımızın yararını koyan Ulusal Eğitim Programımızı basın toplantısı ile kamuoyuna açıkladık. Gazete ilanlarımızla tüm siyasi partileri mutabakata davet ettik ve “Seçim Değil, Nesil Kurtarma Zamanı ”sloganıyla change.org sitesinde bir kampanya başlattık. Sizleri, kampanyamızı imzalamaya ve sesimizin daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı olmaya davet ediyoruz. Aşağıdaki linke tıklayarak kampanyamızı imzalayabilirsiniz.

https://www.change.org/p/tbmm-ba%C5%9Fbakanl%C4%B1k-milli-e%C4%9Fitim-bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-t%C3%BCm-siyasi-partiler-87-y%C4%B1ll%C4%B1k-ge%C3%A7mi%C5%9Fimiz-ve-misyonumuzdan-ald%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z-sorumlulukla-ortaya-koydu%C4%9Fumuz-ulusal-e%C4%9Fitim-program%C4%B1-n%C4%B1n-t%C3%BCm-siyasi-partilerimizin-dikkate-almas%C4%B1n%C4%B1-istiyoruz

En az 1024x1280 çözünürlük, Chrome tarayıcı tavsiye edilir.
TED Bursa Koleji Bilgi İşlem Departmanı ©