Veli Bilgilendirme Sistemi Français English
14.11.2017
Haber

8. Sınıflar MYS Sınavı Hazırlık Programı

Sayın Veli,

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı başında ilan edilen “MEB Çalışma Takvimi” doğrultusunda planlanan TEOG sisteminin ilk aşaması Kasım sınavı olduğu için 8. sınıflarımızın eğitim ve öğretimi 15 Ağustos 2017 tarihinde başladı. Bu tarihten sınav sisteminin değiştiğinin ilan edildiği tarihe kadar öğrencilerimize, “Hazır Bulunuşluk Sınavları” da baz alınarak öncelikle 7. sınıf müfredatının hatırlanması ve 8. sınıf müfredatı ile ilişkilendirilecek sarmallığın kavranması hedefi ile dersler, hafta içi etütler ve hafta sonu kursları yapılmış, çeşitli yayınlardan aldığımız ve kendi hazırladığımız testlerle Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden Deneme Sınavları gerçekleştirilmiştir. Bu sınavların sonuçları anında değerlendirilerek çıkarılan analiz ve istatistiklere göre öğrencilerimizin eksikleri tespit edilmiştir. Derslere eklenen saatlerde etütlere, bireysel çalışmalara ve hafta sonu kurslarına devam edilmektedir. Sınav sonuçları ve yapılan bire bir telafiler, TEDnet üzerinden sizlerle paylaşılmaktadır. Öğrencilerimize, rehberlik ve ölçme değerlendirme birimlerimiz tarafından soru çözme stratejileri hatırlatılmakta, ayrıca verimli çalışma alışkanlıkları, zaman denetimi ve kaygı yönetimine ilişkin önerilerde bulunulmaktadır. 5 Kasım 2017 tarihinde Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ tarafından yapılan basın açıklaması ile TEOG sınav sisteminin MYS (Mahalli Yerleştirme Sistemi) sınavına dönüştüğü ilan edilmiştir. Bakan Yılmaz’ın açıklamasına göre: “Yeni sistemin temel felsefesi sınava girmenin isteğe bağlı olmasıdır.” Sınav Haziran ayının ilk hafta sonunda yapılacak, sorular MEB tarafından hazırlanacaktır. Öğrenci kendi okulunda, sınıfında sınava girecek, sınav sonuçları Haziran ayı içerisinde ilan edilecektir.

Sınav, 8’nci sınıf müfredatı ağırlıklı olmak üzere 6, 7. ve 8. sınıf ders müfredatını kapsayacak ve müfredatla amaçlanan kazanımlara, ders kitaplarımıza uygun şekilde yapılacak. Temel dersleri içeren sözel ve sayısal olmak üzere iki bölüm ve tek oturumdan oluşacak MYS Sınavında çoktan seçmeli sorularla toplam 60 soru sorulacak ve 90 dakika süre verilecek.

Ülke genelinde belirlenen farklı illerdeki sınırlı sayıda okula sadece sınava giren 8. sınıf öğrencileri, aldıkları puan doğrultusunda 5 tercih yapabileceklerdir. Okulların kontenjanı dolduğunda okul başarı puanı esas alınacaktır. Tercih yapılacak liselerin ismi ve sayısı mayıs ayı gibi açıklanacaktır. Sınava girmeyen öğrenciler adresine en yakın okula yerleştirilecektir.

MEB’in yaptığı açıklamalardan sonra bizim de üyesi olduğumuz Türkiye Özel Okullar Derneği: “Sınavla öğrenci almak isteyen özel okullarla yapılan toplantıda, ortak bir görüşle kendi kriterlerimizi koymak suretiyle, bu yıla mahsus olmak üzere Bakanlığımızın yapacağı sınavın sonuçlarına göre değerlendirme ve yerleştirme öngörülmektedir. Ancak son karar, özel okulların Bakanlığımıza yapacakları önerilerin kabul görmesi doğrultusunda verilecektir.” Açıklamasını yapmıştır. Bu aşamada Özel Okullar

Derneği’nin MEB’den, soru sayısının artması, üç yanlışın bir doğruyu götürmesi, bu seneye mahsus yalnız 8. sınıf müfredatından sorulması vb. talepleri olmuştur. Henüz MEB tarafından yeni bir açıklama yapılmamıştır. TED Okulları da Özel Okullar Derneği’nin aldığı karara uyacaktır.

Okulumuzun ve kurumumuzun eğitim öğretim hedefleri gereği öğrencilerimizi sadece bir sınava değil ortaokulda alınması gereken temel bilgileri eksiksiz vererek bir üst eğitim kurumuna ve hayata hazırlamak misyonu doğrultusunda öngörülü bir program hazırladığımız için öğrencilerimiz, sınavın şekli ne olursa olsun her türlü sınavın üstesinden gelebilecek bilgi ve beceriler edinmektedirler.

Amacımız öğrencilerimizi hedeflerine ulaştırmaktır. Bu nedenle TEOG Sınavı’nın, MYS’ye dönüştüğü bilgisinin 5 Kasım 2017 tarihinde Milli Eğitim Bakanı tarafından basın kanalıyla açıklanmasından sonra okulumuz önlem almak için harekete geçmiş, 6 Kasım 2017 Pazartesi günü acilen Temel Dersler Bölüm Başkanları ile bir toplantı yapılmış, 7. sınıftan başlamak üzere 6. sınıf konu ve kazanımlarına geri dönmek üzere bir planlama yapılmıştır. Her ne kadar sonraki günlerde sınav kapsamının sadece 8. sınıf konu ve kazanımlarını içereceği konuşulsa da biz durumu riske atmamak için 17 Kasım 2017 tarihinde 7. sınıf müfredatından 24 Kasım 2017 tarihinde 6. sınıf müfredatından bir Deneme Sınavı yaparak öğrencilerimizin önceki öğrenmelerini yoklayacak, sınav sonuçlarını, telafi programlarımıza yön vermede kullanacağız.

Öğrencilerimizi ve sizleri sınavın içeriği ile ilgili bilgilendirmek için durumun netleşmesini ve MEB tarafından bir sınav kılavuzu yayınlanmasını beklemekteyiz. Bilgi kirliliğine sebebiyet vermek sizleri ve öğrencilerimizi yanlış yönlendirmek istemiyoruz. MEB tarafından resmi bilgiler yayınlandığında en kısa zamanda sizlerle bir araya gelerek bilgi paylaşımında bulunacağız.

Öğrencilerimize, olumsuz sürprizler yaşamayacakları, emeklerinin karşılığını alacakları ve çok başarılı sonuçlara ulaşacakları bir sınav dileriz.

Saygılarımızla,

Türkan DİNGAZ
Okul Müdürü

En az 1024x1280 çözünürlük, Chrome tarayıcı tavsiye edilir.
TED Bursa Koleji Bilgi İşlem Departmanı © 2010-2014