Veli Bilgilendirme Sistemi Français English
27.12.2018
Haber

Uluslararası Bakalorya Diploma Programını Tanıttık

Gençler arasında kültürlerarası anlayışı destekleme, eleştirel düşünmeye teşvik etme, farklı bakış açıları sunma, bilgili ve duyarlı bireyler yetiştirme özellikleriyle dünyanın en prestijli öğretim programlarından biri olan IB Diploma Programını velilerimize tanıttık. IB Diploma Programını 2006 yılından beri okulumuzda başarıyla uygulamaktayız. TED Bursa Kolejinde IB Diploma Programında öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını gözeterek onları zihinsel, fiziksel ve sosyal açıdan bir bütün olarak geliştirmek temel hedefimizdir. Bunun yanı sıra tarih bilincine sahip ulusal ve evrensel insan kimliği taşıyan bireyler olarak yetişmeleri sağlanmaktadır. Eğitim ve öğretimi spor, sanat ve sosyal alanlarla besleyen etkinliklerle güçlendirme, yabancı dile önem vererek, ulusal programın yanı sıra, uluslararası eğitim-öğretim programlarından da yararlanmalarına uygun fırsatlar yaratma gibi amaçlarımızla IB programı örtüşmektedir. Velilerimize IB Diploma Programının okulumuzdaki işleyişi anlatıldı. Öğrencilerimizin programa 10. sınıfta başladığı, 11. sınıfın sonunda programın tamamlandığı ve 12. sınıfın kasım ayında IB öğrencilerimizin diploma sınavlarına girdiği aktarıldı. Ayrıca IB öğrencilerinin MEB Öğretim Programından da sorumlu olduğu, IB ve MEB Programlarının birbirine entegre edilmiş şekilde uygulandığı anlatıldı. IB ders içerikleri ve kazanımlarını ise IB Programına devam eden öğrencilerimiz ile mezun öğrencilerimiz velilerimizle paylaştılar. Sunum sonunda velilerimiz fuaye alanında IB öğretmenlerinin derslerde kullandıkları materyallerin ve öğrenci çalışmalarının yer aldığı stantları gezdiler. Veliler, IB öğretmen ve öğrencileri ile birebir konuşarak program hakkında daha kapsamlı bilgilere sahip oldular.

En az 1024x1280 çözünürlük, Chrome tarayıcı tavsiye edilir.
TED Bursa Koleji Bilgi İşlem Departmanı © 2010-2014