Veli Bilgilendirme Sistemi Français English
10.04.2019
Haber

Etkili Öğrenme Aracı Olarak Yaşamımızda Teknoloji

Öğrenim sürecinin ilk yıllarından itibaren bireylerin teknolojik araç-gereçleri kullanarak bilgi-işlemsel düşünme becerisi kazanması önem taşımaktadır. Bu kapsamda anaokulu öğrencilerimizin, bilişim teknolojileri ve yazılımı dersinde teknolojik araç-gereçlerle çoklu ortam kaynaklarını, öğrenme amacıyla kullanmalarını hedeflenmekteyiz. Öğrencilerimiz, iş birliği içerisinde bilgi-iletişim teknolojilerini kullanarak programlamayla ilgili temel bilgi ve becerileri keşfeder. 21. Yüzyıl etkisinde gelişen eğitim ihtiyaçları gereğince öğrenme ortamlarındaki değişim ve eğitimde süreklilik önem kazanmıştır. Bu sebeple disiplinler arası çalışma prensibini temel alan eğitsel yazılımlar kullanılmış; kelime işlemci, veri işleme ve animasyon gibi etkinliklerle öğrencilerimizin birçok alanda gelişimleri desteklenmiştir.

En az 1024x1280 çözünürlük, Chrome tarayıcı tavsiye edilir.
TED Bursa Koleji Bilgi İşlem Departmanı © 2010-2014