Veli Bilgilendirme Sistemi Français English
Anaokulu

Branş Etkinlikleri

İNGİLİZCE:
TED Bursa Koleji olarak yabancı dille eğitim yapan özel Türk Okulu olmanın bilinci ve sorumluluğuyla öğrencilerimizin İngilizceyi etkili bir şekilde konuşup, yazmaları, ulusal ve uluslararası platformlarda evrensel dil olan İngilizceyi özgüven içinde kullanarak yabancı bir dilde kendilerini en iyi şekilde ifade edebilme becerilerini kazandırmayı amaçlamaktayız. TED Bursa Koleji’nde İngilizce dil eğitimi, Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı esas alınarak hazırlanıp tüm TED okullarında uygulanmakta olan K12 bütünlüğündeki TED’e özgün İngilizce müfredatı doğrultusunda gerçekleşmektedir. TED Bursa Kolejinde kendilerini sürekli yenileyen, hizmet içi eğitimlerle desteklenen nitelikli ve tecrübeli Türk ve yabancı öğretmen kadromuz, yabancı dilin kültürler arası bilinci geliştireceği fikrinden hareketle çoklu zekâ kuramı ve tam öğrenme metotlarını uygulayarak her çocuğun ayrı bir birey, ayrı bir zekâ düzeyi ve farklı öğrenme şekli olduğunun bilincindedirler.

Anaokulumuzda oyunun ve şarkıların her zaman doğal bir öğrenme oluşturduğunu ve çocukların oyun oynarken yanlış yapmaktan korkmayacakları inancı ile oyun ve aktivitelere yer verilmekte, eğlenirken öğrenme boyutu ön plana alınmaktadır. Anaokulumuzda İngilizce eğitimi yabancı öğretmenler tarafından verilmektedir. Ayrıca TED tarafından yazılmış ve geliştirilmiş olan “TEDdy is Ready” kitabını gururla kullanmaktayız.

Anaokulu programımızda kitap kullanımının yanı sıra dersler “fun time” ve “arts and crafts” gibi etkinliklerle desteklenmektedir. Bu etkinlikler çerçevesinde öğrencilerimiz İngilizce öğretmenleri ile birlikte yemek, el işi çalışmaları ve Türkçe derslerinde öğrendikleri konularla bağlantılı olarak eğitici ve öğretici etkinlikler yaparlar.

BEDEN EĞİTİMİ / YÜZME:
Çocukların fiziksel gelişimlerini desteklemek, spor yapmanın yararını ve önemini kavratmak, birlikte hareket etmek ve gruba uyum sağlamalarını desteklemektir. Dersler yazın bahçede, kışın ise kapalı spor salonunda gerçekleştirilir.
Yüzme dersleri de kapalı yüzme havuzumuzda yapılmakta ve temel bilgilerle başlanılmaktadır. Her iki dönem de haftada 1 ders saati yapılan yüzme derslerinde öğrenimin desteklenmesi ve pekiştirilmesi için öğrencinin devamlılığı oldukça önemlidir.

MÜZİK:
Çocuklarda müzik  sevgisini  oluşturmayı, hayal dünyasında müzik imgesini yerleştirerek ritim duygusunu ve seslere karşı duyarlılığı geliştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca farklı enstrümanlarla da tanışmalarını sağlayarak bu alanda yetenekli ve ilgili çocukların gelecek için desteklenmesinde yardımcı olunmaktadır.

RESİM:
Resim etkinliği çocuklarda algı, beceri ve yaratıcı gücün bir göstergesi ve özellikle duygularını ifade etmenin en güzel aracıdır. Hedefimiz, çocukların psikomotor gelişimlerini desteklemek, farklı boyama tekniklerini öğretmek ve güzel sanatlara ilişkin bakış açısı kazanmalarını sağlamaktır.

DANS / BALE:
Amacımız çocukların müziğin ritmine göre hareket ederek bedenlerini kontrol edebilmeleri, grup ile hareket etme becerilerini kazanmaları ve dans yaparak da duygularını ifade edebilecekleri bilincine sahip olmalarını sağlamaktır. Çocukların yetenekleri ve ilgisi doğrultusunda gerekli yönlendirmeler de yapılmaktadır.

SATRANÇ:
Satranç oyunu ile çocuklara zamanı iyi kullanabilme ve karar verme becerilerini geliştirmenin yanı sıra stratejik düşünme, sıra bekleme-sabır gösterme, hafıza ve dikkat geliştirme, başkalarının haklarına saygılı olma, kazanmayı ve yenilgiyi uygun şekilde karşılama, doğru ve hızlı karar verme gibi davranışların oluşmasında oldukça etkilidir. Amacımız çocukların bu oyunu severek ve eğlenerek oynamalarını sağlamaktır.

DÜŞLE - YAP:
Çocuklarda yaratıcılık yeteneğinin gelişime en açık olduğu ilk yıllarında amacımız çocukların düşünerek, hayal ederek, sorular sorarak, değişik pencerelerden bakarak, duygu ve düşüncelerini yeni ve farklı yollarla ifade edebilme becerilerini geliştirebilmelerine yardımcı olmaktır. Düşle-Yap atölye etkinlikleri kapsamında çocukların hayal dünyalarında sınırlar oluşturmadan yeteneklerini destekleyen eğlenceli çalışmalar yapılmaktadır.

DRAMA:
Eğitimde dramanın özelliği; çocukların kendilerini başkalarının yerine koyarak kendilerini anlamalarını, farklı açılardan düşünmelerini, kendini ifade etmelerini ve yaratıcı olmalarını sağlamasıdır. Çalışmalarda drama, öğretmenin elinde sihirli bir değnek gibidir, iyi uygulandığı sürece tüm sorunları ortadan kaldırır. Drama çocukların doğasında olan bir şeydir. Çocuklar yedinci aydan itibaren doğayı ve insanları taklit etmeye başlarlar. Drama sayesinde çocuk iyi bir gözlemci ve yaratıcı olur. Hayatı keşfeder. Bunu yaparken de yaratıcı dramada en önemli malzeme olan hayal gücünü kullanıp duyu organlarından ve benliğinden yararlanır.

En az 1024x1280 çözünürlük, Chrome tarayıcı tavsiye edilir.
TED Bursa Koleji Bilgi İşlem Departmanı © 2010-2014