K12net English
Anaokulu

Branş Etkinlikleri

İNGİLİZCE

TED Bursa Koleji olarak yabancı dille eğitim yapan özel Türk Okulu olmanın bilinci ve sorumluluğuyla öğrencilerimizin İngilizceyi etkili bir şekilde konuşup, yazmaları, ulusal ve uluslararası platformlarda evrensel dil olan İngilizceyi özgüven içinde kullanarak yabancı bir dilde kendilerini en iyi şekilde ifade edebilme becerilerini kazandırmayı amaçlamaktayız. TED Bursa Koleji’nde İngilizce dil eğitimi, Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı esas alınarak hazırlanıp tüm TED okullarında uygulanmakta olan K12 bütünlüğündeki TED’e özgün İngilizce müfredatı doğrultusunda gerçekleşmektedir. TED Bursa Kolejinde kendilerini sürekli yenileyen, hizmet içi eğitimlerle desteklenen nitelikli ve tecrübeli Türk ve yabancı öğretmen kadromuz, yabancı dilin kültürler arası bilinci geliştireceği fikrinden hareketle çoklu zekâ kuramı ve tam öğrenme metotlarını uygulayarak her çocuğun ayrı bir birey, ayrı bir zekâ düzeyi ve farklı öğrenme şekli olduğunun bilincindedirler. 

Anaokulumuzda oyunun ve şarkıların her zaman doğal bir öğrenme oluşturduğunu ve çocukların oyun oynarken yanlış yapmaktan korkmayacakları inancı ile oyun ve aktivitelere yer verilmekte, eğlenirken öğrenme boyutu ön plana alınmaktadır. 

Anaokulu programımızda bazı dersler bilingual olarak yapılmakta olup, “fun time” ve “arts and crafts” gibi etkinliklerle desteklenmektedir. Bu etkinlikler çerçevesinde öğrencilerimiz İngilizce öğretmenleri ile birlikte yemek, el işi çalışmaları ve Türkçe derslerinde öğrendikleri konularla bağlantılı olarak eğitici ve öğretici etkinlikler yaparlar.

BEDEN EĞİTİMİ / YÜZME

Çocukların fiziksel gelişimlerini desteklemek, spor yapmanın yararını ve önemini kavratmak, birlikte hareket etmek ve gruba uyum sağlamalarını hedeflemektedir. Dersler yazın bahçede, kışın ise kapalı spor salonunda gerçekleştirilir. 
Yüzme dersleri de kapalı yüzme havuzumuzda yapılmakta ve temel bilgilerle başlanılmaktadır. İki haftada bir yapılan yüzme derslerinde öğrenimin desteklenmesi ve pekiştirilmesi için öğrencinin devamlılığı oldukça önemlidir.

MÜZİK

Çocuklarda müzik  sevgisini  oluşturmayı, hayal dünyasında müzik imgesini yerleştirerek ritim duygusunu ve seslere karşı duyarlılığını geliştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca farklı enstrümanlarla da tanışmalarını sağlayarak bu alanda yetenekli ve ilgili çocukların gelecek için desteklenmesinde yardımcı olunmaktadır.

RESİM

Resim etkinliği çocuklarda algı, beceri ve yaratıcı gücün bir göstergesi ve özellikle duygularını ifade etmenin en güzel aracıdır. Hedefimiz, çocukların psikomotor gelişimlerini desteklemek, farklı boyama tekniklerini öğretmek ve güzel sanatlara ilişkin bakış açısı kazanmalarını sağlamaktır.

DANS/BALE

Amacımız çocukların müziğin ritmine göre hareket ederek bedenlerini kontrol edebilmeleri, grup ile hareket etme becerilerini kazanmaları ve dans yaparak da duygularını ifade edebilecekleri bilincine sahip olmalarını sağlamaktır. Çocukların yetenekleri ve ilgisi doğrultusunda gerekli yönlendirmeler de yapılmaktadır.

SATRANÇ

Satranç oyunu ile çocuklara zamanı iyi kullanabilme ve karar verme becerilerini geliştirmenin yanı sıra stratejik düşünme, sıra bekleme-sabır gösterme, hafıza ve dikkat geliştirme, başkalarının haklarına saygılı olma, kazanmayı ve yenilgiyi uygun şekilde karşılama, doğru ve hızlı karar verme gibi davranışların oluşmasında oldukça etkilidir. Amacımız çocukların bu oyunu severek ve eğlenerek oynamalarını sağlamaktır.

DÜŞLE - YAP

Çocuklarda yaratıcılık yeteneğinin gelişime en açık olduğu ilk yıllarında amacımız çocukların düşünerek, hayal ederek, sorular sorarak, değişik pencerelerden bakarak, duygu ve düşüncelerini yeni ve farklı yollarla ifade edebilme becerilerini geliştirebilmelerine yardımcı olmaktır. Düşle-Yap atölye etkinlikleri kapsamında çocukların hayal dünyalarında sınırlar oluşturmadan yeteneklerini destekleyen eğlenceli çalışmalar yapılmaktadır.

BİLİŞİM VE KODLAMA

Öğrenim sürecinin ilk yıllarından itibaren bireylerin teknolojik araç-gereçleri kullanarak bilgi-işlemsel düşünme becerisi kazanması önem taşımaktadır. Anaokulu 5 ve 6 yaş düzeyinde uygulanan Bilişim Teknolojileri dersi ile öğrencilerin teknolojiyi etkili ve amacına uygun olarak kullanmaları amaçlanmaktadır. Öğrencilerin gelişim düzelerine uygun görsel materyaller ve çoklu ortam araçları tercih edilerek kalıcı öğrenmeler sağlanmakta, teknolojiyi bilgiye ulaşma aracı olarak görmeleri hedeflenmektedir. Ders kapsamında uygulamaya yönelik olarak geçekleştirilen robotik kodlama, takım çalışması, eleştirel ve sorgulayıcı düşünmelerini sağlayan etkinlikler ile 21. yüzyıla uyum sağlamaları beklenmektedir. Dijital vatandaş olarak 21. yüzyıl becerilerine sahip ve gelecekte teknolojiyi tüketen değil üreten bireyler olmaları hedeflenmektedir.

EĞLENCELİ BİLİM

Öğrencilerimiz için deneylerle konu anlatımı bilim eğitiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Eğlenceli Bilim derslerimizde amacımız; öğrencilerimizin doğa ve bilimi yaşayarak tecrübe etmelerini sağlamak, kişisel gelişimlerine ve bilgi birikimlerine katkıda bulunmak, sorumlu, sorgulayan, paylaşımcı ve özgür düşünme yeteneğine sahip birer birey haline gelmelerine destek olmaktır. Programımız yıllık programımıza uygun olarak, öğrenci bazında ayrıntılı materyaller kullanılarak uygulanmaktadır.

En az 1024x1280 çözünürlük, Chrome tarayıcı tavsiye edilir.
TED Bursa Koleji Bilgi İşlem Departmanı ©