K12net English
Anaokulu

Eğitim Programı

TED Bursa Koleji Anaokulu olarak eğitim anlayışımızın temelinde çocukların okulu sevmeleri, okulda eğlenceli ve etkin zaman geçirmeleri yer almaktadır.

Bu temel düşünce çerçevesinde hazırlamış olduğumuz eğitim programı çocukların bilişsel, dil, sosyal-duygusal ve fiziksel gelişimini desteklemekle beraber günlük yaşamda işlerini kolaylaştıracak öz bakım becerilerini ve alışkanlıklarını kazandırmayı da hedeflemektedir. Çocukların benlik kavramını geliştirmesine, kendisini ifade etmesine ve özdenetimini sağlamasına ve sorgulayan bir birey olmalarına fırsat tanıyan program; kazandıkları bilgi ve becerilerin farklı ortamlarda da kullanımını desteklemektedir.

Kendi ilgi ve yeteneklerini fark edip bunları özgürce ifade edebilmelerini ve karşılaştıkları problemleri, deneyimlerini kullanarak uygun yollarla çözme becerilerini geliştirmeleri amaçlanır. Bir birey olarak kendini bağımsız ifade edebilmesinin ve seçim yapabilmesinin yanı sıra grubun bir üyesi olma ve grupla birlikte hareket edebilme becerisini kazanmalarına yardımcı olunur. 

Programımız her çocuğun özel ve farklı olduğu düşüncesinden yola çıkmıştır. Çocukların birey olarak kendi içlerindeki gelişimlerini takip ederek onların kendilerini yaratıcı olarak ifade edebilen, özgüveni yüksek, kendisi ve çevresiyle barışık, hoşgörülü, diğer bireylere ve görüşlerine saygılı, sorumluluk sahibi olmaları desteklenir.

Okulumuzun IB Uluslararası Bakalorya organizasyonuna dahil bir okul olmasından dolayı; okul öncesi yaş gruplarımızda da IB yaklaşımı ile alt yapı çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca yabancı dil kazanımının sağlandığı okul öncesi yıllarında çocukların fırsat pencerelerini açık tuttuğu ‘kritik dönem’ sürecinde, ikinci bir dil öğrenimi sadece branş dersi olarak değil; anadil edinimi sürecinde olduğu gibi doğal yöntem ve metotlarla alanında uzman olan native speaker öğretmenlerimizin hazırladığı program aracılığıyla gerçekleşmektedir.

Anaokulu programımızda, çocukların 21. Yüzyıla hazır, donanımlı bireyler haline gelebilmeleri için standart olmayan bazı eğitim programlarına da yer verilmektedir.

DEMOKRASİ EĞİTİMİ

Anaokulu PDR Birimi işbirliğiyle, öğrencilerimizin küçük yaşlardan itibaren, demokrasi bilinciyle yetişmesi, özgür bir şekilde düşüncelerini ifade etmesi ve başkalarının düşüncelerine saygı göstermenin önemini kavramaları için Demokrasi Eğitimi yapılmaktadır. Her ay belirlenen durumlar ile ilgili sorular sorularak öğrencilere seçim hakkı sunulmaktadır. Seçim sonrasında oylar öğrencilerimizin önünde açık bir şekilde sayılmaktadır ve oy çoğunluğuna göre seçim sonuçlanmaktadır. Bu anlamda Demokrasi Eğitimi; demokrasi bilincinin oluşmasında ve çocuk haklarının korunmasında önemli bir işleve sahiptir.

AYIN SORUSU

“Ayın Sorusu” çalışmasında çocukların merak duygusundan yola çıkarak yaratıcı düşünme becerileri pekiştirilmektedir. Var olan bilgilerine hayal gücünü de ekleyerek “Eğer” ile devam eden soruların cevabını bulma yolculuğuna çıkılmaktadır. Bu yolculukta çocuğun; problem çözme, hayal gücü, yaratıcılık, dil becerileri, öz-güven, cesaret ve içsel motivasyon gibi becerileri de ona eşlik etmektedir.

En az 1024x1280 çözünürlük, Chrome tarayıcı tavsiye edilir.
TED Bursa Koleji Bilgi İşlem Departmanı ©