K12net English
Eko Okul Projesi

İnsan beyni ve biyolojik süreçleri hızla gelişir ve çocukların ilköğrenim yaşamlarına başlamadan önceki deneyimleri; ömür boyu sahip olacakları yaklaşımlarını, değer yargılarını, davranışlarını, alışkanlıklarını, becerilerini ve kimliğini belirler. Dolayısıyla hayatın ilk yılları, çocuklara doğa sevgisi kazandırmak ve sürdürebilirliğe yönelik doğru tutum ve davranışları beslemek için iyi bir fırsattır. Çocukların doğa dostu bir yaşam tarzını benimsemesinde en önemli etkenlerden biri de açık havanın öğretim aracı olarak kullanılmasıdır. Araştırmalara göre doğal ortamlarda düzenli ve sürekli olarak tekrarlanan olumlu deneyimler, sürdürülebilir davranışlar ve yaşam tarzı edinmede etkili olmaktadır. Yani çocuklara yaşatılacak açık hava deneyimleri, örgün öğretimin yapıldığı sınıf içi eğitim etkinliklerinden çok daha etkili olabilir. Erken çocukluk döneminde duyuların uyarılması, ayırt etme ve problem çözme becerilerinin, geliştirilmesi yoluyla yapılacak çevre eğitimi ile çocukların farkındalık düzeyleri yükselecek, olumlu tutumlar benimsemeyi öğrenebileceklerdir.

TEMA Vakfı, Minik TEMA Eğitim Programı’nı, okul öncesi çağındaki çocuklar ile ilkokulun ilk yıllarındaki çocukların doğada açık havada geçirdikleri zamanın artmasını sağlamak ve ekolojik okuryazar; yani doğanın ilkelerini ve sınırlarını bilen, doğayla uyumlu yaşamaya çalışan bireyler olmalarını desteklemek amacıyla 2010 yılında Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği işbirliğinde geliştirmiştir. Okul öncesi ve ilkokul programları içinde Minik TEMA Eğitim Programı’nın konularına yer verilip ilgili kazanımlara ulaşıldığında, çocuk daha sonraki eğitim dönemlerinin gerektirdiği, etik davranma, bilinçli tüketici olma, çevre bilinci ve çevredeki kaynakları etkili kullanma, sorumluluk, işbirliği ve takım çalışması konularında gerekli bilgi, beceri ve tutumlara sahip olacaktır. Minik TEMA, çocukların çevre, doğa, toprak, erozyon sürdürülebilir yaşam gibi konularda farkındalık oluşturmalarını ve olumlu tutum geliştirmelerini hedeflemektedir. Minik TEMA sayesinde öğrenciler çevre eğitimlerini açık alanlarda uygulamalı olarak, yani yaşayarak öğrenecek, sosyal sorumluluk bilincini olabildiğince erken yaşta kazanacaklardır. “Yeşil Yaprak”, çocukların toprak, erozyon, doğa konularında bilinçlendirilmesine, sürdürülebilir yaşam ilkesini benimsemiş sorumluluk sahibi bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunan Minik TEMA programının bir devamı niteliğini taşımaktadır.

Aynı zamanda Minik TEMA çalışmalarından daha etkili ve verimli sonuçlar alarak, programın devamlılığını canlı tutmak amacıyla oluşturulan bir çevre eğitim projesidir. Minik TEMA programını uygulayan okullar, kendi istekleri doğrultusunda “YEŞİL YAPRAK” projesine dâhil olabilirler. “Yeşil Yaprak”, projesini uygulamayı taahhüt eden okulların, TEMA Vakfı merkezi tarafından belirlenen kriterleri yerine getirmeleri, uygulamaları, geliştirmeleri ve raporlamaları gerekmektedir. Proje 2 yıllık bir süreci kapsamaktadır. Yeşil Yaprak Projesi 2011-2012 Eğitim-Öğretim dönemi, Minik TEMA programı 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı itibarıyla okulumuz, anaokulu ve ilkokulunda uygulanmaktadır. Okulumuz Bursa’da Minik TEMA Programı’nın uygulandığı tek okul olma özelliğini de taşımaktadır. Program dâhilinde yapılan çalışmalarla çocuklarda çevre bilincinin etkin olarak gelişmesi hedeflenmektedir.

TED Bursa Koleji, öğrencilerinin çevre konusunda bilinçli olarak yetişmelerini hedef edinmiş bir eğitim kurumudur. Bu hedef doğrultusunda Yeşil Yaprak Projesi ve Minik TEMA Programı okulumuzda etkin olarak uygulanmaya devam edecektir.

En az 1024x1280 çözünürlük, Chrome tarayıcı tavsiye edilir.
TED Bursa Koleji Bilgi İşlem Departmanı ©