Veli Bilgilendirme Sistemi Français English
İlkokul

Fen Bilimleri

İlkokulda fen bilimleri eğitimiyle öğrencilerin içinde yaşadıkları çevreyi yakından tanımaları, bilimsel yöntemleri kullanarak soru sormaları, araştırma yapmaları, problem belirleyip gözlem yapmaları, deney yaparak veriler toplamaları ve bunları analiz ederek genellemelere ulaşmayı öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Her şeyin hızla değiştiği bu çağda bilim ve teknoloji en önemli ögelerdendir. Bu nedenle fen öğretiminin yapıldığı dersler daha da önem kazanmaktadır. Okulda öğretilen fen bilimleri dersi ile öğrenciler, bilim ve teknolojinin egemen olduğu dünyada yaşam için gerekli bilgi ve beceriyi kazanmalıdırlar. Araştırmalar gösteriyor ki, günümüzde fen eğitimi fen okur-yazarlığına dayanır. Fen okur-yazarlığı öğrencilere var olan bilgileri aktarmaktan çok bilgiye ulaşma becerilerini kazandırır. Bu nedenle kitaplardaki kuru bilgiden uzak, ezbersiz, etkin öğrenme ortamının şekillendirdiği, öğrenci merkezli etkili bir fen bilimleri öğretimi mecburidir.

En az 1024x1280 çözünürlük, Chrome tarayıcı tavsiye edilir.
TED Bursa Koleji Bilgi İşlem Departmanı © 2010-2014