Veli Bilgilendirme Sistemi Français English
İlkokul

Fen Teknoloji

İlkokulda fen ve teknoloji eğitimiyle, öğrencilerin içinde yaşadıkları çevreyi yakından tanımaları, bilimsel yöntemleri kullanarak soru sormaları, araştırma yapmaları, problem belirleyip, gözlem yapmaları, deney yaparak veriler toplamaları ve bunları analiz ederek genellemelere ulaşmayı öğrenmeleri amaçlanır.

Her şeyin hızla değiştiği bu çağda bilim ve teknoloji en önemli ögelerdendir. Bu nedenle fen öğretiminin yapıldığı dersler daha da önem kazanmaktadır. Okulda öğretilen fen ve teknoloji ile öğrenciler, bilim ve teknolojinin egemen olduğu dünyada, yaşam için gerekli bilgi ve beceriyi kazanmalıdırlar. Araştırmalar gösteriyor ki, günümüzde fen eğitimi fen okur-yazarlığına dayanır. Fen okur-yazarlığı öğrencilere var olan bilgileri aktarmaktan çok bilgiye ulaşma becerilerini kazandırır. Bu nedenle kitaplardaki kuru bilgiden uzak, ezbersiz, etkin öğrenme ortamının şekillendirdiği, öğrenci merkezli etkili bir fen ve teknoloji öğretimi mecburidir.

Dersin amacı, Milli Eğitim Bakanlığı Fen ve Teknoloji programı kapsamında etkili öğretim teknikleri, etkili sınıf yönetimi ve alternatif değerlendirme uygulamalarıyla öğrenci merkezli, çağdaş bilim eğitimi vermektir. Bu doğrultuda ;

En az 1024x1280 çözünürlük, Chrome tarayıcı tavsiye edilir.
TED Bursa Koleji Bilgi İşlem Departmanı © 2010-2014