Veli Bilgilendirme Sistemi Français English
İlkokul

Matematik

İlkokul öğretmenleri olarak, "Her çocuk matematiği öğrenebilir." düşüncesinden yola çıkarak öğrencilere yaşam boyu sürecek öğrenme becerisi kazandırmayı hedeflemekteyiz.

Matematik, bir bilgi dersi değil, bir görüştür, bir eğitimdir. "Matematik öğretiminde en iyi yöntem şudur" denemez; en iyi yöntem yoktur. Önemli olan hedeflerin gerçekleştirilmesi için en uygun yöntemi seçmektir. Farklı hedefler için farklı eğitim yöntemi seçilmelidir. Her şeyden önemlisi öğrencilerimizin yaratıcılığını geliştirmek için matematiğin sistematiği ve inşa yöntemi öğretilmektedir. Matematikte başarıyı artırmak için öğrencinin başarabileceğine inanması gerekir. Bu, bütün öğretmenlerin öğrencilerdeki bireysel farklılıkların bilincinde olmaları ve öğretim yöntemlerini buna göre düzenlemeleri ile gerçekleşir. Bu amaçla öğrenci merkeze alınır, diğer tüm değişkenler ona göre düzenlenir.

İlkokulda, çocukların keşfetme sürecinin geliştirilmesi matematik öğretiminin temel amacıdır. Dersi işleme sürecinde, öğrencilerin aktif katılımcı olması bizim için esastır.

Programımız

İlkokulda, çocukların keşfetme sürecinin geliştirilmesi matematik öğretiminin temel amacıdır. Dersi işleme sürecinde, öğrencilerin aktif katılımcı olması bizim için esastır.
En az 1024x1280 çözünürlük, Chrome tarayıcı tavsiye edilir.
TED Bursa Koleji Bilgi İşlem Departmanı © 2010-2014