Veli Bilgilendirme Sistemi Français English
İlkokul

Ödev Politikası

Okulumuz, öğrencilerimizi hızla ilerleyen bilgi çağında; araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünebilen elde ettiği bilgiyi doğru kullanıp bir adım öteye götürebilen bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda edindikleri bilgilerin öğrencilerimizde kalıcı ve kullanılabilir olması amacıyla verilen ödev ve projelerin önemi büyüktür. Ödev, eğitimin önemli bir parçasıdır. Sınıfta öğretilenin pratiğini yapmaya, anlamaya ve kavramaya yardım eder. Ödev, öğrenciye zamanı planlı kullanmayı öğretir. Aynı zamanda ödev, bilgi kaynaklarını tanımaya ve kullanmaya ilişkin becerileri geliştirir. Ödev, okulun aile ile bağını destekleyici ve güçlendirici etkisiyle eğitimde ailenin rolünü pekiştirir ve onlara okulda öğrenciye ne öğretildiği hakkında fikir verir. Ödev yapmak, öğrencinin hayat boyu öğrenme alışkanlığını edinmesine, kendi kendini kontrol etmesine, sorumluluk duygusunun gelişmesine katkıda bulunur ve öğrendiklerini pekiştirmeyi sağlar. Bazı ödevler, ödevin zorluk derecesi, öğrencilerin bireysel ihtiyaçları ve öğretmenin uygun görmesine göre ayarlanarak farklı veya daha az/çok verilebilir. Bu sebeple, TED Bursa Koleji, dersin amacına uygun, öğrenciyi düşünmeye iten ve sınıftaki öğrenmeyi destekleyen ödevleri vermeyi hedefler.

Günlük Ev Çalışmaları:

Günlük ev çalışmaları öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini amaçlar. Ortalama süre sınıf düzeylerine göre belirlenir. Haftanın belirlenen bir günü okuma günüdür. Okul tarafından belirlenen kitapların o günde okunması sağlanır.

Hafta Sonu Çalışmaları:

İşlenen konuları tekrar etme, gözlemleme, materyal toplama, derse hazırlık yapma ve araştırma becerisini geliştirmeye yönelik çalışmalardır.

Yarıyıl - Ara Tatil ve Yaz Tatili Ödevleri:

Tatil dinlenme, eğlenme, hoşça vakit geçirmenin yanında aynı zamanda zevkli ve farklı etkinliklerle kendini geliştirmeye devam etmektir. Bu doğrultuda öğrencilere tatilin belirli günlerinde sıkılmadan yapacakları çalışmalar verilir.

En az 1024x1280 çözünürlük, Chrome tarayıcı tavsiye edilir.
TED Bursa Koleji Bilgi İşlem Departmanı © 2010-2014