Veli Bilgilendirme Sistemi Français English
İlkokul

Türkçe

Türkçe derslerinde, öğrencilerin kendilerini sözlü ve yazılı olarak ifade etme, dinlediklerini ve okuduklarını doğru anlama becerilerinin gelişmesi hedeflenmektedir.

Sınıf içi etkinliklerde anadilini tanıma ve kuralına uygun olarak kullanma çalışmaları yapılmaktadır.

Okuma-Anlama çalışmalarında, anlama ve sezme becerilerini geliştirmek için tahmin çalışmalarına yer verilmektedir. Okuma becerisinin gelişmesi, akıcı ve işitilebilir bir ses tonuyla okuma alışkanlığının kazanılması için okuma çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca bitişik eğik el yazının, kuralına uygun bir biçimde kullanılması hedeflenmektedir.

Öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek, hayat boyu öğrenmelerini sağlamak ve geleceğin bireylerini yetiştirmek amacıyla öğrenme- öğretme sürecinde beş aşamaya önem veririz.

Öğrencilerimiz öğrenme sürecinde, aktif öğrenme ortamında etkin katılımcı rolündedirler.

Öğretmenlerimiz derslerde, öğrencilerimize gerçek yaşamda içinde bulundukları ortamlara benzer ortamlar sunarak, onların sorun çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadırlar.

En az 1024x1280 çözünürlük, Chrome tarayıcı tavsiye edilir.
TED Bursa Koleji Bilgi İşlem Departmanı © 2010-2014