Veli Bilgilendirme Sistemi Français English
İlkokul

Türkçe

Türkçe derslerimizde, öğrencilerimizin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve görsel okuma-görsel sunu alanlarında Türkçeyi doğru ve etkili kullanmalarını sağlamayı hedeflemekteyiz.

Sınıf içi etkinliklerde, anadilini tanıma ve kuralına uygun olarak kullanma çalışmaları ile öğrencilerin kendilerini sözlü-yazılı olarak ifade etme, dinlediklerini okuduklarını doğru anlama becerilerini geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Okuma becerisinin gelişmesi, akıcı ve işitilebilir bir ses tonuyla okuma alışkanlığının kazanılması için okuma çalışmaları yapılmaktadır. Çocuk edebiyatı eserlerinden seçilen kitapları okuyup ardından yazarlarıyla söyleşilerde buluşturarak okuma isteğini artması sağlanmaktadır. Noktalama ve imla kurallarını geliştirmek amacıyla düzenli olarak yapılan dikte çalışmalarında dik temel yazı kuralına uygun bir biçimde kullanılmaktadır.

Geleceğimize yön verecek olan öğrencilerimizin;
Öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek, hayat boyu öğrenmelerini sağlamak ve geleceğin bireylerini yetiştirmek amacıyla öğrenme- öğretme sürecinde beş aşamaya yer vermekteyiz.

Öğrencilerimiz öğrenme sürecinde, aktif öğrenme ortamında etkin katılımcı rolündedirler.

Öğretmenlerimiz derslerde, öğrencilerimize gerçek yaşamda içinde bulundukları ortamlara benzer ortamlar sunarak, onların sorun çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadırlar.

En az 1024x1280 çözünürlük, Chrome tarayıcı tavsiye edilir.
TED Bursa Koleji Bilgi İşlem Departmanı © 2010-2014