Veli Bilgilendirme Sistemi Français English
Kütüphane

Üyelik

Üyelik

TED Bursa Koleji eğitim çalışanları ve personeli kayıt numaraları ile ;öğrencileri ise okul numaraları ile kolej kütüphanesinin doğal üyesidir ve aşağıda açıklanan kurallar çerçevesinde kütüphane kaynaklarını kullanabilirler.

Ödünç Verme Kuralları

Kütüphanemizdeki koleksiyon ve kaynaklar Dewey Onlu Sınıflama Sistemine göre düzenlenmiştir.

Öğrenciler aynı dönemde en fazla 5 adet kitabı 14 gün için;2 adet üniversite hazırlık test kitabını ve 1 adet dergiyi 7 gün için ve DVD,CD-R,ses kasetlerini 2 gün için ödünç alabilirler.

Öğretmenler bir dönem için aynı anda 10 kitabı ;2 üniversite hazırlık kitabını,2 Video Kasetini,3 DVD,5 VCD,2CD, 2 adet ses kasedini ve 2 adet dergiyi 7 günlüğüne ödünç alabilirler.

Çalışanlar bir ay için aynı anda 10 adet kitap;2 üniversite hazırlık kitabı,2 adet ses kasedi,2 adet video kasedini,3VCD,2 CD ve 1 dergiyi 7 gün için ödünç alabililer.

İlköğretim öğrencileri aynı dönemde en fazla 5 kitabı 15 günlüğüne;2 kasedi,1 dergiyi 7 günlüğüne ödünç alabilirler.

Ödünç Verilmeyen Materyaller

Referans kaynakları ödünç verilmez.Sadece kütüphanede kullanım için raflarda sergilenir. Dergilerin son sayıları ödünç verilmez. Bunlar kütüphanede kullanıma sunulurlar. Dergilerin son sayıları,ansiklopediler,sözlükler ödünç vermek için değil sadece kütüphanede kullanmak içindir.Ancak gerektiğinde bu metaryellerin fotokopileri çektirilebilir. Kitapları zamanında iade etme sorumluluğu kullanıcılara aittir.Ödünç aldığı kitapları geri getirmeyenlere yeni kitap ödünç verilmez.Eğer kitabı iade etmede kütüphanenin izin verdiği süreyi aşarsanız,her gün için 75 yenikuruş ödemek zorundasınız.

Kayıp Edilen / Zarar Gören Materyaller İçin

Kullanıcılar kütüphaneden ödünç aldıkları materyalleri geri verirken kütüphaneciye kontrol ettirmek zorundadırlar .Ödünç alınan materyal kütüphaneye geri verilirken kütüphane öğretmenlerine teslim edilmek zorundadır. Eğer ödünç alınan materyal kötü şekilde zarar görmüş ya da kullanılamayacak durumda ise aynı materyalin yenisi kullanıcı tarafından alınır veya yenisi kadar ücreti kütüphane yönetimine ödenir.

Üyelikten Ayrılma

TED Bursa Koleji'nden ayrılacak her öğrenci,öğretmen ve çalışan okulla ilişiğini kesmeden önce okul kütüphanesi ile bir bağını kalmadığını gösteren formu kütüphane yönetiminden imzalı olarak almalı ve yönetime teslim etmelidir.

Fotokopi

Kütüphanede ödünç verilmeyen materyallerin fotokopileri alınabilir.Ancak hiçbir materyal kütüphane fotokopi için bile kütüphane dışına çıkarılamaz.Ancak kütüphane öğretmeninden izin alınarak fotokopileri çektirilebilir.

En az 1024x1280 çözünürlük, Chrome tarayıcı tavsiye edilir.
TED Bursa Koleji Bilgi İşlem Departmanı © 2010-2014