Veli Bilgilendirme Sistemi Français English
Lise

Fen Bilimleri

Lisemizin Fen Bölümünde okutulan Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerindeki ortak amacımız, öğrencilerimize yapıcı, eleştirel düşünce gücü ve bilimsel çalışma basamaklarını kullanma alışkanlığı kazandırmaktır. Bu amaçtan hareketle; Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarında okutulan Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinde, öğrencilerimizin ilgi ve merakını artıran, onlarda öğrenme heyecanı yaratan bir anlayışla sürdürülür. Öğrencilerimizde bilimsel düşünebilme yeteneğini geliştirmek, teknolojik imkanlardan da yararlanarak, yaşatarak, deney yaptırarak öğretmek, sebep sonuç ilişkisini kurabilmeyi, yorumlayabilmeyi ve bunları günlük yaşamlarında uygulayabilmeyi sağlamak temel ilkemizdir. Lise hazırlık sınıfında, lise Fen dersleri için gerek duyulan Fen becerilerini ve İngilizce Fen terminolojisini vermeyi amaçlar.

Kimya, fizik ve biyoloji derslerinde ise, laboratuar kullanma becerileri ve bilimsel araştırma yöntemleri üzerinde durulur.

Lisemizde her sınıf düzeyinde YGS ve LYS’ye yönelik olarak program uygulanmakta ve periyodik olarak konu testleri ile deneme sınavları yapılmakta ve ölçme değerlendirme bölümü tarafından öğrencilerimizin durumu sıkı bir şekilde takip edilmektedir.

En az 1024x1280 çözünürlük, Chrome tarayıcı tavsiye edilir.
TED Bursa Koleji Bilgi İşlem Departmanı © 2010-2014