K12net English
Lise

İngilizce

TED Bursa Koleji olarak yabancı dille eğitim yapan özel Türk Okulu olmanın bilinci ve sorumluluğuyla öğrencilerimizin İngilizceyi etkili bir şekilde konuşup, yazmaları, ulusal ve uluslararası platformlarda evrensel dil olan İngilizceyi özgüven içinde kullanarak yabancı bir dilde kendilerini en iyi şekilde ifade edebilme becerilerini kazandırmayı amaçlamaktayız.

TED Bursa Koleji’nde İngilizce dil eğitimi, Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı esas alınarak hazırlanıp tüm TED okullarında uygulanmakta olan K12 bütünlüğündeki TED’e özgün İngilizce müfredatı doğrultusunda gerçekleşmektedir.

Lisemizde eğitim öğretim süresi hazırlık artı 4 yıldır. Her yıl okulun ilk haftasında hazırlık atlama sınavı yapılır. Başarılı olanlar 9 sınıftan devam ederler. Hazırlık sınıflarında haftada 22 saat yoğun İngilizce programı uygulanmaktadır. Bu derslerde dört temel beceri-dinleme, yazma, okuma ve konuşma- teknoloji ile desteklenerek en iyi şekilde kazandırılmaya çalışılmaktadır. Lise Hazırlık sınıfında öğrencilere lisede yabancı dile dayalı programa hazırlanmak üzere gerekli dil altyapısı kazandırılır. Okulumuzun lise kısmındaki sayısal dersler İngilizce olarak verilmektedir. Ayrıca ilköğretim ikinci kademede liseye hazırlık olması amacıyla İngilizce terminoloji dersleri verilmektedir.

Lise 9.sınıf seviyesinde İngilizce derslerinin yanında öğrencilerimiz Bilgi Kuramı dersi almaktadırlar. Bu dersi aynı zamanda 10 ve 11 IB öğrencilerimiz de daha yoğun bir şekilde görmektedir. Bilgi Kuramı dersi öğrencilerimize kendilerini tüm alanlarda daha rahat ifade etme şansı tanımaktadır.

Okulumuzda yoğun bir dil eğitimine tabii olan öğrencilerimiz MUN’e (Model Birleşmiş Milletler Kulübü) katılarak, uluslararası platformlarda, İngilizceyi etkin iletişim dili olarak kullanıp kendini ifade etme becerilerini geliştirirler. İngiltere, Amerika gibi ülkelerde yapılan yaz dil okullarımıza katılarak öğrendikleri dili doğal ortamlarında kullanma ayrıcalığına sahip olurlar.

Öğrencilerin farklı öğrenme stilleri göz önüne alınarak öğrencilerin PET, FCE gibi uluslararası sınavlara katılımları sağlanmakta ve dil becerilerini uluslararası geçerliliği olan sertifikalarla belgelendirilmektedir. Lisemizden mezun olan tüm öğrencilerimizin TOEFL, IELTS sınavlarını alarak gidecekleri üniversitelerde hazırlık sınıflarını atlamaları hedeflenir.

Okulumuzda milli eğitim müfredatının yanısıra öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini geliştirecek, bilgilerini artıracak akademik programlara yer verilmektedir. Bunun en önemli örneklerinden biri Uluslararası Bakalorya Programıdır.

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (UB) Okulumuzda 1999-2000 öğretim yılında uygulamaya konulmuş olan, istekli ve akademik kriterlere uygun koşulları sağlayan öğrencilerimize, uluslararası geçerliliği olan diploma kazandıran bir programdır. Akademik güvenirliğin ve entellektüel düşüncenin simgesi olan UB Diploma Programına katılan öğrenciler, dünya çapındaki seçkin üniversiteler ve ülkemizin en iyi üniversiteleri tarafından gururla kabul edilmektedirler Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (UB) Okulumuzda 1999-2000 öğretim yılında uygulamaya konulmuş olan, istekli ve akademik kriterlere uygun koşulları sağlayan öğrencilerimize, uluslararası geçerliliği olan diploma kazandıran bir programdır. Akademik güvenirliğin ve entellektüel düşüncenin simgesi olan UB Diploma Programına katılan öğrenciler, dünya çapındaki seçkin üniversiteler ve ülkemizin en iyi üniversiteleri tarafından gururla kabul edilmektedirler. IB öğrencilerimiz her sene büyük başarılara imza atmaktadırlar.

TED Bursa Koleji kendilerini sürekli yenileyen, hizmet içi eğitimlerle desteklenen nitelikli ve tecrübeli Türk ve yabancı öğretmen kadromuz yabancı dilin kültürler arası bilinci geliştireceği fikrinden hareketle çoklu zeka kuramı ve tam öğrenme metotlarını uygulayarak her çocuğun ayrı bir birey, ayrı bir zeka düzeyi ve farklı öğrenme şekli olduğunun bilincindedirler.

Sosyal, kültürel ve iletişimsel becerileri gelişmiş bireyler yetiştirebilmenin yolunun iyi bir dil eğitiminden geçtiğine inanan TED Bursa Koleji herkes tarafından benimsenen görüşleri bir araya getirerek okul dil politikasının esaslarını oluşturur.

En az 1024x1280 çözünürlük, Chrome tarayıcı tavsiye edilir.
TED Bursa Koleji Bilgi İşlem Departmanı ©