K12net English
Lise

AB İnitio

Okulumuzda yürürlükte olan IB programı dahilinde lise 10. sınıftan itibaren “ab initio (français/deutsch)” dersleri haftada 4 ders saati olarak 2 yıllık Bakalorea programı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Temelde Fransızca/Almanca dil seviyesi olarak

B1- B2 seviyesine ulaşmaları amaçlanmıştır. Klasik müfredatın yanı sıra yürütülen “ab initio ” dersinin hedefi anadil ve 2. yabancı dil olarak Fransızca/Almanca dilinin sosyo- kültürel yönden yansımasını öğrencilere tanıtmak, öğretmek ve benimsetmektir.

IB bakalorea programı dahilindeki “ab initio ” dersleri interaktif ve iletişimsel metodla uygulanıp çeşitli sınıf içi projelerle desteklenmektedir. 2 yıllık bu program sonucunda öğrenciler rahatlıkla DELF B1- B2 / FIT B1-B2 yeterlilik sertifikası alabilmektedirler. DELF sertifikası frankofon ülkelerde, FIT sertifikası Almanca konuşulan ülkelerde eğitim kurumlarında yabancı öğrencilerden talep edilen resmi bir yeterlilik belgesidir.

En az 1024x1280 çözünürlük, Chrome tarayıcı tavsiye edilir.
TED Bursa Koleji Bilgi İşlem Departmanı ©