K12net English
Lise

Matematik

Okulumuzun matematik bölümü pedagojik olarak kendisini geliştirmiş ve sürekli yeniliklere açık öğretmenlerden oluşmaktadır.

Hedeflerimizin ilki tam öğrenmenin gerçekleşmesidir.

Bölüm olarak inanıyoruz ki matematiksel düşünmeyi matematik dersi içerisinde veya diğer disiplinlerde en etkin kullanma yöntemi teknolojinin aktif kullanımı ve hata yapmaktan korkmayan öğrencilerden geçer.

Matematiksel düşünme becerisi ilköğretimden itibaren artırılmaya çalışılmaktadır. Bunun sağlanabilmesi için problem çözme tekniklerinden olan modelleme, kalıp bulma, geriye doğru çözme, tahmin etme, test yöntemlerine hakim olma, denklem ve formülleri uygulayabilme, diyagram, grafik ve verileri uygun şekilde çizme yöntemleri öğretilmektedir. Bu yöntemlerle problemin doğasına göre doğru çözüm yöntemini kendi kendine seçme, bu seçimin nedenlerini mantıklı bir şekilde açıklayabilme ve problem sonuçlarının ve problemin uygulanabileceği diğer problem tarzlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Bu doğrultuda matematik konuları, gelişmekte olan öğrencilerimizin öncelikle matematiksel düşünme mekanizmasının çok yönlü olarak geliştirilmesi yoluyla müfredat doğrultusunda işlenmektedir.

Her dönem birer adet olarak verilecek olan portfolyo ödevleri ile öğrencilerin yazma yönlerini ve çözüm organizasyonlarını geliştirmeleri, IBDP okuyacak öğrencilerin hazırlayacağı ödevlere hazırlık ve üniversitede karşılaşılacak olan ödevlere hazırlık amaçlanmaktadır. Bu ödevlerde matematiğin günlük yaşama uygulanması da göz önünde bulundurulacağı için öğrenciler günlük yaşam uygulamalarını da uygun konularda göreceklerdir.

Ödevlerin yanı sıra konu sonralarında yapılan quizlerle ve okulda uyguladığımız genel denemelerle öğrencilerimizin ve sınıfların durumu takip edilmekte, gerekli görüldüğünde bireysel çalışmalarla veya konuların derste ve hafta sonu kurslarında sınıflarda tekrar edilmesiyle belirlenen eksiklikler giderilmektedir.

Hazırlık sınıfında asıl amacımız, matematik terminolojisini vermek ve öğrencilerimizi ileriki sınıflarda İngilizce işlenecek matematik derslerini takip edebilecek yeterliliğe ulaştırmaktır.

9.sınıfta temel matematik bilgileri ve kullanımı MEB müfredatı doğrultusunda İngilizce olarak verilmektedir. Bu bilgiler aynı zamanda TYT'de matematik sınavının temelini teşkil etmektedir. Bu nedenle hafta sonu kurslarında bu konular tekrar edilip, test çalışmaları yapılmaktadır.

10,11 ve 12.sınıf matematik ve geometri derslerimiz IB ve Ulusal Program olmak üzere iki farklı şekilde sınıflandırılmaktadır.

IB sınıflarında, IB programı kapsamındaki konular detaylı bir şekilde İngilizce olarak işlenmektedir. Bu sınıflarda etkin bir şekilde kullandığımız TI (Texas Instrument), grafik gösteren hesap makinesi, öğrencilerimizin yeni kavramları araştırmasında ve matematiksel varsayımlarını test etmesinde çok güçlü bir kaynaktır.

Ulusal Program sınıflarında MEB müfredatındaki konular detaylı bir şekilde ingilizce olarak işlenmektedir. Bununla birlikte, 10.sınıf itibariyle okulumuzda MEB müfredatı paralelinde TYT ve AYT çalışmaları da yapılmaktadır.

En az 1024x1280 çözünürlük, Chrome tarayıcı tavsiye edilir.
TED Bursa Koleji Bilgi İşlem Departmanı ©