K12net English
Lise

Ödev Politikası

Okulumuz , öğrencilerimizi hızla ilerleyen bilgi çağında araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünebilen elde ettiği bilgiyi doğru kullanıp bir adım öteye götürebilen bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda edindikleri bilgilerin öğrencilerimizde kalıcı ve kullanılabilir olması amacıyla verilen ödev ve projelerin önemi büyüktür.

Ödev, eğitimin önemli bir parçasıdır. Sınıfta öğretilenin pratiğini yapmaya, anlamaya ve kavramaya yardım eder. Ödev, öğrenciye zamanı planlı kullanmayı öğretir. Aynı zamanda ödev, bilgi kaynaklarını tanımaya ve kullanmaya ilişkin becerileri geliştirir.

Öğrencilere hayatlarında yardımcı olacak çalışma alışkanlığı, verilen konuya odaklanma ve öğrenciye öz-disiplin becerilerini kazandırmada ödevin önemli bir yeri vardır.

Ödev, okulun aile ile bağını destekleyici ve güçlendirici etkisiyle eğitimde ailenin rolünü pekiştirir ve onlara okulda öğrenciye ne öğretildiği hakkında fikir verir.

Ödev yapmak, öğrencinin hayat boyu öğrenme alışkanlığını edinmesine, kendi kendini kontrol etmesine ve sorumluluk duygusunun gelişmesine katkıda bulunur. Ödev, öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmeyi sağlamalı, bitmemiş sınıf etkinliklerini tamamlamayı öğretmeli ve bağımsızlık duygusunu desteklemelidir. Bazı ödevler, ödevin zorluk derecesi, öğrencilerin bireysel ihtiyaçları ve öğretmenin uygun görmesine göre ayarlanarak farklı veya daha az/çok verilebilir. Bu sebeple, TED Bursa Koleji, dersin amacına uygun, öğrenciyi düşünmeye iten ve sınıftaki öğrenmeyi destekleyen ödevleri vermeyi hedefler.

Okulumuzda öğrenci ihtiyaçları doğrultusunda ödev teknikleri kullanılmaktadır. Ödevlerimiz; alıştırmalar, hazırlayıcı ev ödevleri, bireysel araştırma ödevleri olarak öğrencilerimize verilir.

ALIŞTIRMALAR: Öğrencilere, yeni bilginin uygulanmasında, yeniden gözden geçirilmesinde, tekrarlanmasında ve yeni edinilen becerilerin güçlendirilmesinde fırsatlar sağlar.

Hazırlayıcı Ev Ödevleri: Öğrencilerin gelecek derse daha iyi hazırlanmalarında temel bilgiler elde etmesi için fırsatlar sağlar.

Bireysel araştırma ödevleri: Öğrencileri özgün ve yaratıcı bilgiler peşinde olmaya teşvik eder.

Okulumuz ödev politikası doğrultusunda asıl amacımız ödevlerden öğrencilerimizin gerekli faydayı elde etmesidir. Bu doğrultuda ödevler ;

En az 1024x1280 çözünürlük, Chrome tarayıcı tavsiye edilir.
TED Bursa Koleji Bilgi İşlem Departmanı ©