K12net English
Lise

Sosyal Bilimler

Demokratik bir toplumun oluşturulmasında en büyük misyonu eğitim ve eğitimciler yüklenir. TED Bursa koleji, Sosyal Bilimler Derslerinde bu misyondan hareketle ideal bir toplum için millî ve manevî değerlerin pratiğe dönüşmesinde öncülük etmektedir. Demokratik eğitimle kendi ayakları üzerinde durabilen özgür ve özgüven sahibi, bireyi eğitim faaliyetlerinin nesneleri değil özneleri yapmak, başkalarının fikirleri etrafında dönen nesiller değil, eleştirebilen, daha iyilerini geliştirmeyi düşünebilen bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

İnsanı merkeze alarak, demokratik kültürü bir yaşam biçimi haline getiren, başkalarının fikirlerine saygı gösteren, hoşgörülü, görevinin bilincinde, sorumluluklarını yerine getiren bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle TED Koleji Sosyal Bilimler zümresi olarak, yerleşmiş inanç, gelenek ve kurumlara karşı çıkan sorgulamacı bir yaklaşımı benimseyerek hedeflerimizi gerçekleştirmekteyiz.

Ayrıca 21.Yüzyılın gelişen ve değişen gereksinimlerine yanıt verebilecek ve geleceğe yönelik sağlam öngörülerde bulunabilecek beceriler geliştirmek; Dünya’daki gelişme ve değişimlerin, ülkemiz üzerindeki etkilerini, siyasi, ekonomik ve kültürel boyutları ile kavratılmasını sağlamak, aynı zamanda Ulusal tarih ve kültürümüz konusunda bilinçlenme, sahiplenme ve duyarlılık hedefleri oluşturmak üzere programlar ve çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalardan biri de Okulumuzda 10. ve 11. Sınıflarda IB sistemine yönelik TITC programı uygulanmasıdır. Bu sistemde öğrencilerimiz disiplinler arası düşünme becerileri kazanmakta, tarih, coğrafya ve sosyoloji müfredatlarına uluslararası bakış açısı oluşturmaktadır. TITC programında yer alan bu üç dersin kavram ve analitik çerçevesi sonucunda, öğrencilerimize Türkiye’nin bölgede oynayacağı olası rol ve diğer toplumların Türkiye hakkındaki algıları konusunda bilinçlendirmek üzere uluslararası bir görüş açısı kazandırılması amaçlanmaktadır.

En az 1024x1280 çözünürlük, Chrome tarayıcı tavsiye edilir.
TED Bursa Koleji Bilgi İşlem Departmanı ©