Veli Bilgilendirme Sistemi Français English
Lise

Dil ve Anlatım – Türk Edebiyatı

Dil, bir toplumun ortak değerler üzerinde anlaşabilmesi, o toplumun sorunlarını konuşarak çözmesi açısından en önemli etkendir. Toplu yaşamayı kolaylaştırmada en önemli araç olan dil, öğrenim ve öğretimde de anahtardır. Bilgi aktarmayı ve bilgi biriktirmeyi sadece onunla gerçekleştirebiliriz. Uygarlığın ulaştığı noktayı da dilin varlığına bağlayabiliriz.

Dil ve Anlatım ile Türk Edebiyatı dersleri konulara farklı açılardan da yönelmiş olsa, sonuçta dille ilgili hedeflere yöneliktir. Bu hedefler doğrultusunda dil ve edebiyat öğretiminin birbirinden soyutlanmadan yürütülmesi bir amaçtır. Dilimizin temel kurallarını öğrenip, onu iyi kullanan bireyler yetiştirmek, en önemli amacımızdır. Çünkü dil, bir insan topluluğunun “ulus” kimliğini kazanmasında ve onu korumasında en önemli etkendir. Bu amaçlar doğrultusunda elde edilecek kazanımlar, alandaki başarıya doğru atılan ilk adımı oluşturur.

Edebiyat öğrenimi, beğenilerimizi ve kültürümüzü geliştirirken öğrencinin ana dilinde olgunluğa ulaşmasıyla, dilin inceliklerine varmasını, düşüncelerini çeşitlendirmesini, yapıcı olmasını sağlar. Türk Edebiyatı dersinde edebiyatımızdaki seçkin örnekler aracılığıyla edebi türler öğretilmektedir. Metinlerden yola çıkılarak edebiyat bilgilerinin verilmesi, öğrencilerimizi ezbercilikten uzaklaştırarak konuları kavramaları, yeteneklerini geliştirici yöntemler uygulanarak da edebiyatı sevmeleri amaçlanır. Bu program öğrencilerin dinlediklerini, okuduklarını incelik ve derinlikleriyle kavrayan bireyler olmalarını amaçlarken gerek sözlü gerek yazılı dilde Türkçenin söylenişine ve estetik görünüşüne özen göstermelerini beraberinde getirir. Türk Edebiyatı dersinde öğrencilerimize Türk ve Dünya Edebiyatının seçkin eserleri okutularak, onlara edebiyatın kültürel yönü tanıtılır ve bu kültürlerden yararlanarak, öğrencilerimizin estetik yönden geliştirilmeleri hedeflenir.

Okulumuzda 10 ve 11. sınıflarda uygulanan IB (Uluslar arası Bakalorya) programındaki Türkçe A1 derslerindeki amaçlar; edebi eleştiride kullanılan teknikleri anlama becerisi geliştirme ve öğrencide kişisel bir edebiyat takdiri becerisini cesaretlendirme,

Öğrencinin yazılı ve sözlü iletişimde ifade gücünü geliştirme, değişik üslup ve durumlarda yazma ve konuşma becerilerinin gelişmesi ve pratik yapma olanağı sağlama,

Öğrencilere değişik dönemlerde, türlerde, üsluplarda ve bağlamlarda yazılmış edebi eserleri tanıtma,

Başka kültürler ve dillerden eserleri çalışma yoluyla öğrencinin bakış açısını genişletme,

Öğrencilere değişik eserler arasındaki ilişkileri anlama ve takdir etme becerisini geliştirmeye yönelik edebiyat inceleme ve edebiyata yaklaşma yollarını tanıtma,

Yazılı metinlerin detaylı çözümleme yeteneğini geliştirme,

Öğrencilerde hayat boyu sürecek bir edebiyat zevki ve ilgisi sağlama şeklinde ifade edilebilir.

Bu amaçla program sürecinde öğrencilerde edebi eleştiri tekniklerine dair algılama ve kullanma becerileri kazandırarak, öğrencilerde bireysel edebi yorumlama becerisi ve bu düşünceleri ispatlama yolları öğretilir.

Öğrencilerimize kazandırılan bilgi ve becerilerin ne ölçüde öğrenildiği yapılan ara sınavlar ve konu tarama testleriyle belirlenir. Sosyal etkinliklerde de öğrencilerimiz derslerde öğrendiklerini uygularlar.

Kısaca okulumuzda Dil ve Anlatım ile Türk Edebiyatı dersinin amacı, edebiyat kültürünü geliştirmek, ana dilinde olgunluğa ulaşmak, dilin inceliklerinin farkına varmak, ayırt edici düşünmeyi öğrenip, duygu ve düşüncelerini en güzel biçimde aktarabilmek, yaşamı ve insanı sevmek, okuma zevkini ve alışkanlığını geliştirmektir.

En az 1024x1280 çözünürlük, Chrome tarayıcı tavsiye edilir.
TED Bursa Koleji Bilgi İşlem Departmanı © 2010-2014