K12net English
Lise

Türk Dili ve Edebiyatı

Dil, bir toplumun ortak değerler üzerinde anlaşabilmesi, o toplumun sorunlarını konuşarak çözmesi açısından en önemli etkendir. Toplu yaşamayı kolaylaştırmada en önemli araç olan dil, öğrenim ve öğretimde de anahtardır. Bilgi aktarmayı ve bilgi biriktirmeyi sadece onunla gerçekleştirebiliriz. Uygarlığın ulaştığı noktayı da dilin varlığına bağlayabiliriz.

Türk Dili ve Edebiyatı dersleri işlediği konular itibariyle dille ilgili hedeflere yöneliktir. Bu hedefler doğrultusunda dil ve edebiyat öğretiminin birbirinden soyutlanmadan yürütülmesi bir amaçtır. Dilimizin temel kurallarını öğrenip onu iyi kullanan bireyler yetiştirmek, en önemli amacımızdır. Çünkü dil, bir insan topluluğunun “ulus” kimliğini kazanmasında ve onu korumasında da en önemli etkendir. Bu amaçlar doğrultusunda elde edilecek kazanımlar, alandaki başarıyla beraber anlama ve kavramayı da artıracağı için genel başarının artışına doğru atılan ilk adımı oluşturur. Edebiyat öğretimi, beğenilerimizi ve kültürümüzü geliştirirken öğrencinin ana dilinde olgunluğa ulaşmasıyla, dilin inceliklerine varmasını, düşüncelerini çeşitlendirmesini, yapıcı olmasını sağlar. Türk Dili ve Edebiyatı dersinde edebiyatımızdaki seçkin örnekler aracılığıyla edebi türler öğretilmektedir. Metinlerden yola çıkılarak edebiyat bilgilerinin verilmesi, öğrencilerimizi ezbercilikten uzaklaştırarak konuları kavramaları, yeteneklerini geliştirici yöntemler uygulanarak da edebiyatı sevmeleri amaçlanır.

Bu program öğrencilerin dinlediklerini, okuduklarını incelik ve derinlikleriyle kavrayan bireyler olmalarını amaçlarken gerek sözlü gerek yazılı dilde Türkçenin söylenişine ve estetik görünüşüne özen göstermelerini beraberinde getirir. Öğrencilerimize Türk ve Dünya Edebiyatının seçkin eserleri okutularak, onlara edebiyatın kültürel yönü tanıtılır. Bu kültürlerin farklı özelliklere sahip eserlerinden yararlanılarak öğrencilerimizin estetik yönlerinin geliştirilmesinin yanında onlara bir toplumun sosyolojik geçmişinin edebiyatlarını inceleyerek de görebileceklerini öğretmek hedeflenir.

Bu hedeflerden bazıları şöyle sıralanabilir:

Bu amaçlarla derslerimizde, öğrencilerimizin edebi eleştiri tekniklerini algılamaları sağlanır. Öğrencilere bu birikimlerini kullanma becerileri kazandırılarak onlara bireysel çalışmayla edebi eser yorumlama ve bu düşünceleri ispatlama yolları öğretilir. Öğrencilerimize kazandırılan bilgi ve becerilerin öğrenilme düzeyi yapılan ara sınavlar ve konu tarama testleriyle de belirlenir.

Sosyal etkinliklerde de öğrencilerimiz derslerde öğrendiklerini uygularlar. TEDOSKOP dergisi için hazırladıkları her branşa ait yazılarında Türkçeyi kusursuz kullanmaları için gereken rehberlik yapılır. Her ders yılındaki ‘Şiir Dinletisi’nde ise bu yeteneklerini sahnede sergilemeleri için dil becerilerini her yönüyle kullanmaları hedeflenir.

Okulumuzda Türk Dili ve Edebiyatı en temel amaçları, öğrencinin önce dil bilincini geliştirmek, ‘kendi diline vakıf olunduğu ölçüde diğer dillerin başarıyla kullanılabileceği’ gerçeğini kavratmak, genel edebiyat kültürlerini geliştirmek, ana dilinde olgunluğa ulaşmalarını sağlamak, dilin inceliklerinin farkına varmaları ve bu incelikle yazılı ve sözlü ifadelerde dile getirilmesini sağlamak, ayırt edici düşünmeyi öğrenmelerinin yolunu göstermek, duygu ve düşüncelerini en güzel biçimde aktarabilmelerini sağlamak, yaşamı ve insanı sevmenin okuma zevkini ve alışkanlığıyla geliştirilebileceğini kavratmaktır.

En az 1024x1280 çözünürlük, Chrome tarayıcı tavsiye edilir.
TED Bursa Koleji Bilgi İşlem Departmanı ©