Veli Bilgilendirme Sistemi Français English
Lise

II. Yabancı Diller

LİSE FRANSIZCA DERSİ

Fransızca dünyada 33 ülkede resmi dil ve 40’ı aşkın ülkede de dolaşım dili olarak kullanılmaktadır. AB’nin resmi dili olmakla birlikte Birleşmiş Milletlerin 6 dilinden biridir.

Günümüzde yabancı dil öğretim ve niteliğinin artmasıyla, okulumuz da Fransızcay

Okulumuz, dil öğretiminde gerekli tüm kaynakları öğrencilere sunmaktadır: Uluslararası dil diploması sınavlarına (DELF) hazırlık, Institut Français ortaklığında dilsel yaratım projeleri ve yarışmalara katılım, kültürler arası yetiyi geliştirmek amacıyla öngörülmüştür.

Lise bölümünde sınıf düzeyine göre haftada 2 veya 4 ders saati olarak güncel teknik ve metotlarla, dört dil becerisinin dengeli bir biçimde geliştirerek uygulanan bu program öğrencilerin Fransızcayı bir iletişim ve etkileşim aracı olarak kullanarak bilgi edinebilmelerini, kendilerini ifade edebilmelerini, metin veya kişilerle etkili etkileşimde bulunabilmelerini, ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini ve farklı kültürleri tanıyarak sosyal yönden kendilerini geliştirebilmeleri amaçlanmıştır.

LİSE ALMANCA EĞİTİMİ

TED Bursa Kolejinde, seçmeli ikinci yabancı dil olarak Almanca dili öğretilmektedir. Almanca konuşan birey sadece Almanya’da değil, Avusturya, Lichtenstein, Luxemburg, İsviçre’nin büyük bölümünde, Kuzey İtalya, Doğu Belçika ve Doğu Fransa’da yaklaşık 92 milyon insanla anlaşabilir. Almanca 92 milyon konuşanı ile Avrupa’da Rusçadan sonra (115 milyon) ikinci sırada yer almaktadır.

Bilimde, edebiyatta ve sanayide çok önemli başarıları olan bir milletin konuştuğu dili öğrenmekle öğrenciler mesleki yaşamlarında başarılarını artırma şansını elde etmiş olacaklardır.

Almanca dil eğitimi, Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programına göre düzenlenmekte ve uygulanmaktadır. Hazırlık sınıfında, haftada 4 saat verilen Almanca dersinde öğrencilerimiz günlük yaşam ile ilgili iletişim kurabilir ve kendini basit bit şekilde ifade edebilir.9. sınıftan itibaren sınıf düzeyine göre haftada 2 veya 4 saatlik Almanca dersi ile, öğrencilerimizin gündelik yaşamın tüm alanlarında kendilerini rahatça ifade ederek temel iletişimi sağlayabilmeleri amaçlanmıştır.

Uluslararası FIT sınavlarına hazırlık, Goethe Instıtut işbirliği ile projelere katılım sağlanmakta ve kültürel iletişimin gelişmesi sağlanmaktadır.

En az 1024x1280 çözünürlük, Chrome tarayıcı tavsiye edilir.
TED Bursa Koleji Bilgi İşlem Departmanı © 2010-2014