K12net English
Müzik

Anaokulu

ORFF-SCHULWERK YAKLAŞIMIYLA MÜZİK VE HAREKET EĞİTİMİ ÇALIŞMALARIMIZ

TED Bursa Koleji anaokulu ve ilkokulunda Orff-Schulwerk yaklaşımıyla müzik ve hareket eğitimi dersleri yapılmaktadır. Çocuklar yaşamı oyun iç güdüsüyle algılarlar. Orff eğitiminde yapılan tüm çalışmalar ve uygulamalar da oyun içinde verilmektedir. Temel ritim çalışmaları, beden perküsyonu çalışmaları, müzik aletleri ile çalışmalar, seslendirme çalışmaları, canlandırma çalışmaları, farklı ülkelere ait müziklerle dans çalışmaları; orff çalgıları ile orkestra oluşturma, atık veya doğada bulunan özgün materyaller ile kas gelişimlerini destekleyici çalgı yapım çalışmaları uygulanmaktadır.

“ORFF YÖNTEMİ” NE DEMEK? ÇOCUĞUMUZA NE KAZANDIRIYOR?

Adını Avusturyalı besteci ve müzik eğitimcisi Carl Orff’tan alan Orff Okul Öncesi Öğretisi, işitsel algıyı ve işitsel algı farklılıklarını geliştirmeye, bu algı farklılıklarını bedensel anlatım ve hareket biçimleriyle bütünleştirmeye ve kişilik oluşumunu bireyselliği bozmadan, grup içinde geliştirmeye yarayan bir öğretidir.

Amacı çocuğun okuma yazma öğrenmeden önce çok önde olan işitme becerisinin, okuma yazma öğrendikten sonra görsel algının gerisinde kalmasını önlemek, dinleme ve algı becerisini birlikte geliştirmektir.

“Bu eğitim çocuklarda yaratıcılığı geliştirdiği gibi, öğrenme kapasitelerini de artırıyor”

Prof.Dr.Ulrike Jungmair

PEDAGOJİK AÇIDAN ORFF YAKLAŞIMI

Orff Schulwerk’te önemli olan nokta bireylerin kendini ifade edebilmeleri ve çalışmalar boyunca sosyal paylaşımlar içerisinde bulunabilmeleridir.
Orff yaklaşımı ile işlenen derslerdeki zenginliğin temeli herkesin kendi müzik ve hareket seviyesine uygun rolleri sunmasıdır. Bu sayede bireyin sosyal psikolojik gelişimine de katkı sağlanır.
Hareket aracılığıyla zaman ve mekanın keşfi, ses ve enstrümanlar aracılığıyla tınının keşfi, doğaçlama aracılığıyla formun keşfi, taklitten özgün yaratıya, parçadan bütüne, basitten karmaşığa ve bireyden topluluğa doğru bir ilerleyiş içerisinde deneyimlenir ve bu deneyim daima aktif katılımı gerektirir.(YAPRAK,Orff Merkezi İnfo Dergisi s.7)
Orff Yaklaşımında konuşma dili ve hareketten gelişen ritm en önemli ögedir. Orff yaklaşımında hareket kullanımı Eurhythmics'den esinlenmiştir. Orff-Schulwerk’te öğrenciler hareket çalışmalarına ve danslarına basit ritmik enstrümanlar ile kendileri eşlik ederler.
Orff yaklaşımının başlıca amacı yaratıcılığı geliştirmek olduğu için doğaçlamaya çok önem verir. Çünkü doğaçlama ve yaratma çocuğun doğal davranışlarındandır. Süreç içerisinde kullanılan tüm müzikal kombinasyonların öğrenciler tarafından araştırılarak, keşfedilerek ve basit çalgılarla eşlik edilerek meydana getirilmesi önemli bir noktadır.Birey böylece kendini ifade edebilmek için çeşitli yollar arayışına girer bu durum da bireyin yaratıcılığının gelişmesi için önemlidir. (YAPRAK,Orff Merkezi İnfo Dergisi s.7)

MÜZİK BECERİLERİ

3-4 YAŞ ÇOCUĞUNUN MÜZİK BECERİLERİ

4-5 YAŞ ÇOCUĞUNUN MÜZİK BECERİLERİ

 

5-6 YAŞ ÇOCUĞUNUN MÜZİK BECERİLERİ

En az 1024x1280 çözünürlük, Chrome tarayıcı tavsiye edilir.
TED Bursa Koleji Bilgi İşlem Departmanı ©