Veli Bilgilendirme Sistemi Français English
Ölçme & Değerlendirme

Ölçme ve Değerlendirme, eğitim-öğretimin önemli bir basamağı olarak yalnız öğrenme ürününün değil sürecin de değerlendirilmesini esas almaktadır. Bir yandan öğrenme sürecindeki eksiklikleri görmemize yardımcı olurken bir yandan da eğitim-öğretimde kullanılan öğretme yöntem ve tekniklerinin etkililiğini ortaya koymaktadır.


Ölçme ve Değerlendirme Birimimiz bu düşünceden hareketle, öğretmenlerimizle işbirliği içerisinde çalışarak öğrenci başarısını ve öğretimin niteliğini artırmayı hedeflemektedir. Uyguladığımız sınavların sonuçları analiz edilerek konu eksikleri belirlenmekte ve bu doğrultuda öğretmen ve idarecilerimize raporlar sunulmaktadır. Sınıf içi çalışmaların bu bilgiler ışığında planlanması sağlanmaktadır.

UYGULANAN SINAVLAR
Hazırbulunuşluk Sınavları: Öğrencilerin, başladıkları sınıfın öğretim programına ön koşul niteliği taşıyan kazanımlara sahip olma düzeylerinin belirlenmesi, varsa eksiklerin tespit edilerek giderilmesi amacıyla öğretim yılının başında yapılan sınavlardır.

Yazılı Sınavlar: MEB’in belirlediği standartlara göre öğretim yılı boyunca uygulanan ve notla değerlendirilen sınavlardır. Bu sınavlarda kısa cevaplı, eşleştirmeli, doğru-yanlış, uzun cevaplı, boşluk doldurmalı soru tipleri kullanılmaktadır.
Konu Tarama Testleri: Öğrencilerin bir ünite veya konuyla ilgili öğrenme eksiklerinin tespit edilmesi amacıyla yapılan sınavlardır. Eksik öğrenmelerin, konunun üzerinden çok fazla zaman geçmeden giderilmesi ve tam öğrenmenin sağlanmasına yardımcı olur.

Deneme Sınavları: Okulumuzda yürütülen YGS-LYS hazırlık ve ilköğretim performans çalışmaları kapsamında deneme sınavları uygulanmakta, sınav sonuçları öğrenci, öğretmen ve velilerimizle paylaşılmaktadır. Deneme sınavlarımız Türkiye geneli değerlendirmeye girdiği için öğrencinin yalnız okul içerisindeki başarı durumunu değil Türkiye genelindeki sıralamasını da görme olanağı sağlamaktadır.

Transfer Sınavları: Okulumuza dördüncü sınıftan itibaren kayıt olmak isteyen öğrencilere yönelik uygulanan sınavlardır. Bu sınavlarda amaç, okulumuza transfer olmak isteyen öğrencinin, TED Bursa Koleji öğrencileri arasında başarı durumunun nasıl olduğunun ve kayıt hakkı kazanıp kazanmadığının belirlenmesidir. 1, 2 ve 3.sınıflarımıza kayıt için ön görüşme ve mülakat yapılmaktadır.

PERFORMANS GÖREVLERİ VE PROJELER
Eğitim sürecinde öğrenme, öğrencilerin aktif olarak rol aldığı etkinliklerle gerçekleşmekte ve kazanımların edinilip edinilmediği yalnız sınavlarla değil ders içi performansa göre de belirlenmektedir. Bu nedenle öğrencilerin öğrenme sürecinde neler yaşadıkları, öğrenirken nasıl bir yol izledikleri, nasıl soru sordukları, bilgiyi nasıl yapılandırdıkları, öğrenirken ne gibi güçlüklerle karşılaştıkları.. gibi sürece dayalı durumların da değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Performans görevleri ve projeler bu amaçla kullanılan değerlendirme yöntemleridir.

En az 1024x1280 çözünürlük, Chrome tarayıcı tavsiye edilir.
TED Bursa Koleji Bilgi İşlem Departmanı © 2010-2014