Veli Bilgilendirme Sistemi Français English
Ortaokul

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri; doğadaki olguları, kavramları, ilkeleri, doğa kanunlarını ve kuramları anlama, yorumlama, uygulama ve bunlardan günlük hayatta yararlanabilme gayretleridir. Okulumuzun eğitim-öğretim sistemindeki temel amaç, mevcut bilgileri aktarmaktan çok bilgiye ulaşma becerilerini kazandırmaktır. Bu da üst düzey zihinsel süreç becerileriyle olur. Okulumuzda fen öğretiminin temelini, laboratuvar çalışmaları, gezi-gözlem ve buna ilişkin çeşitli etkinlikler oluşturmaktadır. Teorik fen derslerinde öğrenilen bilgilerin yaparak-yaşayarak öğrenilmesi büyük bir oranda laboratuvarlarda ve doğal ortamlarda olur. Çünkü, birçok konu oldukça soyuttur, bu bilgilerin elle tutulur gözle görülür hale getirilmesi gerekir.

Fen Bilimleri eğitimiyle öğrencilerimize;

Fen Bilimleri dersi işlenirken konunun özelliğine göre;

yöntemlerinden bir veya birkaçı uygulanmaktadır.
Fen laboratuvarı Orta Öğretim 5–6–7–8. sınıf konularında geçen deneylerin yapılması için gerekli tüm donanıma sahiptir. Öğrencilerin aktif öğrenmesini sağlayan High Touch High Tech programı kapsamında 5. ve 6. Sınıflarda Eğlenceli Bilim dersleri yapılmaktadır. Okulumuzda Fen Bilimleri öğretimiyle öğrenci önce dersi sever. Derste etkindir. Yaparak yasayarak öğrenir. Gözlem yapar, inceler, araştırır ve deney yapar. Bilgiyi kendisi keşfeder ve bulur. Öğrendiği bilgiyi yorumlar, öğrendiği bilgiden kuşku duyar, geçmiş deneyimleriyle ve günlük yasamla bağlantı kurar, öğrendiği bilgiyi uygular, öğrendiği bilgiyle yaşamını şekillendirir ve karşılaştığı problemleri çözer. Öğrenci öz denetimini geliştirir; fikrini söyleyebilir ve savunabilir, karar verebilir, sorumluluk alabilir. Grup çalışmalarına katılır, bilgilerini paylaşır. Bilgiye ulaşmayı, düşünmeyi, yaşam boyu öğrenmeyi öğrenir. Günümüzde teknoloji çok hızlı bir şekilde gelişmektedir. Bu sebeple insanlarında sürekli ve aynı hızda bir eğitimden geçirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bilim ve teknolojideki bu gelişmeler, her meslek dalına yeni bilgi, teknik ve araçlar getirmektedir. Bu yenilik ve değişiklik de eğitimin uygun ders teknikleriyle desteklenmesini gerektirmektedir. Eğitim ve öğretimimizin uygulaması olarak öğrencilerimiz teorik bilginin pratiğini görüp, uygulanabilirliğini öğrenip, aldığı bilgiyi kullanabilecekleri düzeye ulaşabileceklerdir. Hedeflerimiz; öğrencilerimize yapıcı, eleştirel düşünce gücü ve bilimsel çalışma basamaklarını kullanma alışkanlığı kazandırmaktır.

En az 1024x1280 çözünürlük, Chrome tarayıcı tavsiye edilir.
TED Bursa Koleji Bilgi İşlem Departmanı © 2010-2014