Veli Bilgilendirme Sistemi Français English
Ortaokul

Matematik

İlköğretim matematik dersi programı öğrencilere araştırma, keşfetme, tahmin etme, problem çözme ve analitik düşünme becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Bu amaçla matematiği teknoloji ve materyal kullanarak somutlaştırmakta, yapılandırıcı öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin matematiği yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine ortam hazırlamaktadır. Ayrıca, öğrencilerin kişisel özelliklerine ve alt yapılarına göre öğrenme desteği verilmektedir.

İlköğretim II. Kademe matematik dersi öğretmenlerinin temel ilkesi, matematiği teknolojinin imkânlarını kullanarak, derslerde görsel öğelere ve uygulamalara ağırlık vererek, öğrencileri sıkmadan matematiği öğretmektir.

Öğrencilerimize verdiğimiz proje ödevleri güncel ve uygulanabilir konulardan oluşur. Yıl içinde öğrencilerimizin yaptığı matematik projeleri çeşitli etkinlikler ve sınıf içi sunumlarla diğer öğrencilere sunulur.

Ödevler ve proje çalışmalarının yanı sıra öğrencilerimize ürünlerini ulusal ve uluslararası yarışmalarda sunma imkânı tanınır. Google Science Fair, Bilim Şenliği, Matematik Olimpiyatları, Eratosthenes Contest ve daha birçok yarışmada öğrencilerimiz okulumuzu temsil etmektedir. Bu yarışmalarda öğrencilerimiz önemli başarılar elde etmekte ve bu bütün öğrencilerimizin güdülenmesini sağlamaktadır.

Etkinlik ve projelere verilen önem aynı zamanda merkezi sınav çalışmalarına da verilmektedir. Her sene birçok kaynaktan matematik soruları taranmakta, düzeye göre belirli aralıkta ve sayıda konu tarama, ünite tarama ve deneme sınavları hazırlanmaktadır. Öğrencilerin gelişimleri dersin öğretmeni, sınıf öğretmeni ve danışman öğretmeni aracılığıyla yakından takip edilmektedir ve gerekli görüldüğünde öğrencilerimiz birebir çalışmalarla ve hafta sonu kurslarında sınıfta yapılan tekrarlarla desteklenmektedir.

Sonuç olarak, öğrencilerimizin günlük yaşamda matematiği kullanabilmesi, kendi problemlerine çözüm bulabilmesi, bunu başkalarıyla paylaşabilmesi, ekip çalışmasına yatkın olması ve matematiğe karşı olumlu bir tutum kazanması ikinci kademe matematik öğretmenleri için büyük bir öneme sahiptir.

En az 1024x1280 çözünürlük, Chrome tarayıcı tavsiye edilir.
TED Bursa Koleji Bilgi İşlem Departmanı © 2010-2014