Veli Bilgilendirme Sistemi Français English
Ortaokul

Türkçe Öğretimi

Türkçe dersleri Ortaokul Türkçe Programı genel amaçlarına uygun olarak yürütülmektedir. Bu bağlamda öğrencilerle, anadil bilincinin yerleştirilmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Okuduğunu ve izlediğini anlayan, anladığını yorumlayan bireylerin yetiştirilmesi konusunda çalışmalar, ulusal beklentiler ve diğer dersler ile ilişkilendirilerek gerçekleştirilmektedir. Dilini seven, onu özenle kullanan, akıcı ve etkili konuşan bireyler yetişmesi hedeflerin temelidir. Türkçe dersleri, öğrencilerimizin bilinçli dil kullanımını geliştiren; dinleme, anlama, okuma alışkanlık ve zevkini kazandıran, estetik duygularını pekiştiren görevini sürdürmeye kararlılıkla devam etmektedir.

Milli değerlerinin ve ulusal coşkularının güçlendirilerek yaratıcı düşünmeye sevk edilen öğrencilerimizin bilinçlendirilmesi konusunda Türkçe dersi payına düşeni gerçekleştirme çabası içerisindedir. Uygulanan öğretim yöntem ve teknikleri, küreselleşen yaşantımızda öğrencilerimizin dünyaya geniş açıdan bakmaları konusunda düşündürücü çalışmalar yapmayı hedeflemekte ve buna uygun planlamalar gerçekleştirmektedir. Türkçe dersi, gerekli bilgileri edindirmenin yanında anlatım yeteneği kazandırma ve beceri geliştirme dersidir. Güzel konuşma ve yazma konusunda, çağın gerektirdiği iyi bir okuryazar olma ihtiyacını karşılama bilinciyle hareket etmektedir. Dili doğru kullanma becerisi kazandırma konusunda tüm öğretmenlerimizin iş birliği içinde çalıştığı kurumumuzda kazandırılan becerilerin sosyal alanda da kullanılması teşvik edilmektedir.

Düzenli olarak uygulanan okuma çalışmalarımız sayesinde, öğrencilerimizin eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesi, nitelikli okur olmaları ve okuduklarını hayatla ilişkilendirmeleri beklenmektedir. Okuma bilinci gelişen öğrencilerimiz yazma konusunda da kendilerini ifade etme imkânı bulabilsinler düşüncesiyle yaratıcı yazarlık uygulamalarına yer vermekteyiz. Bu çalışmaların süreç değerlendirmeleri ise katılım gösterilen yarışmalar sayesinde karşılığını gururla ve sevgiyle bulmaktadır. Türkçe dersi kazanımları bağlamında öğrencilerimizin yaratıcı, sabırlı, araştıran, sorgulayan, üreten bireyler olmaları sağlanmaktadır.

Uluslar Arası Bakalorya sistemimizin gerektirdiği ilkeler doğrultusunda öğrenenlerimizin dönüşümlü düşünen, dengeli, riski göze alan, duyarlı, açık görüşlü, ilkeli, iletişim kuran, düşünen, araştıran sorgulayan bireyler olmaları amacıyla ders dışı etkinliklerimizi planlamaktayız. Okuma kitaplarımızın drama sunumları, önemli gün ve hafta etkinlikli katılım sunumları, geziler, yazar davetleri ve söyleşileri yapılmaktadır. Yaşamda sürdürülebilirliği, uyumu ve ilerlemeyi sağlayabilmek için hobileri olan, spor yapan, sanata duyarlı kişiler yetiştiren insanlar TED ailesinin anı yaşayan ve zamanı doğru yönetebilen hibrit bireyleridir.

TED Meşalesi Atatürk’ün açtığı yolda gösterdiği hedefe doğru durmadan ilerleyecektir. Bu inanç tüm miğfer derslerin ortak amacıdır. Birlik olmak, hayata umutla bakabilmek için öğrenmeyi öğrenen “HİBRİT İNSAN” yetiştirebilmek gayretiyle çalışmaktayız.

En az 1024x1280 çözünürlük, Chrome tarayıcı tavsiye edilir.
TED Bursa Koleji Bilgi İşlem Departmanı © 2010-2014