Veli Bilgilendirme Sistemi Français English
Ortaokul

Türkçe Öğretimi

Türkçe öğretiminin, eğitimin temel görevlerinden biri kabul edilmesi ve bunun sonucunda dilini seveni onu özenle ve doğru kullanan, düşüncelerini etkili bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilen bireyler yetiştirmesi başlıca hedefimizdir. O nedenle Fen Bilimleri, Yabancı Diller, Sosyal Bilimler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Beden Eğitimi, Spor, Müzik, Resim, Bilgisayar, Drama, Ölçme ve Değerlendirme çalışmalarımız da bu temelde sürdürülmektedir.

Okulumuzda Türkçe dersleri, "Ortaöğretim Türkçe Programı" doğrultusunda yürütülmekte, bu yaklaşımla öğrencilerimizde anadil bilincinin oluşması için gereken çalışmalar yapılmaktadır.

Ortaokulun ilk sınıflarında eğitici ve eğlendirici eserler oyunlaştırılarak başlayan okuma alışkanlığı liseye geçişi destekleyecek şekilde akademik olgunlukla devam etmektedir.

Okuduğunu ve izlediğini anlayan, anladığını yorumlayan bireylerin yetiştirilmesi konusundaki çalışmalarımız Türkçe dersiyle sınırlı kalmayıp diğer derslerle işbirliği içinde çalışmalar yapılarak ve ulusal beklentilerle ilişkilendirilerek gerçekleştirilir. Dilini kurallarıyla bilen, onu akıcı ve etkili kullanan öğrenciler yetiştirerek bu konuda topluma örnek bireyler kazandırmak, temel ilkelerimizdendir.

Türkçe dersleri, öğrencilerimizin anadilleri Türkçeyi bilinçli ve doğru kullanmalarına , dinleme-anlama-okuma alışkanlığını ve zevkini kazanmalarına ve edebi estetik duygularını pekiştirmelerine yönelik bir anlayışla Atatürk İlkeleri ve Devrimleri doğrultusunda verilmeye devam edilecektir.

Öğrencilerin milli değerlerini ve ulusal coşkularını güçlendirerek dile getirmelerinde, bilimsel yaklaşımla yapılan çalışmalara eleştiriler bakabilmelerinde, yaratıcı düşüncenin oluşması ve aktarılmasında Türkçe dersinin yadsınamaz etkisi ve önemi göz önünde bulundurularak çalışmalar sürdürülecektir.

Öğretim tekniklerimiz, küreselleşen yaşamda öğrencilerimizin dünyaya daha geniş açıdan sağlıklı bir yaklaşımla en iyi ve en insancıl biçimde bakmalarını, onları düşündürmeyi hedefleyecek biçimde planlanmıştır. Türkçe dersi ile öğrencilerimize Türkçenin inceliklerini kavratmanın yanı sıra onlara düşünme ve doğru karar verebilme yetilerini kazandırmak ön plana alınır. Böylece, "güzel konuşma ve yazma" konusunda lider bireyler yetiştirerek toplumumuzda yol göstericilik görevi üstlenmeleri hedeflenir. Dilini özenli kullandırma süreci, ders dışı alanlarda ve okul etkinliklerinde de tüm öğretmenlerimizin ortak katılımıyla işbirliği içinde yürütülür.

Türkçe derslerinde destekleyici, öğrenciyi eğitim sürecinde etkin kılan yöntem ve teknikler kullanılır. Ünite sözcüklerinden oluşan parçalar yazma, paragraf tamamlama, resim yorumlayarak bunu öyküleştirme, okuduğu metne başlık bulma… gibi çalışmalarla öğrencinin yaratıcı düşünce oluşturması hedeflenir.

"Sen olsaydın?" çalışması yapılarak öğrencilerin okudukları metindeki kahramanlarla empati kurması sağlanır. 5N 1K çalışmaları ile parçadaki yer , zaman, olaylar, kişiler incelenir, nedenler sorgulanır. Bu çalışmalar sırasında tartışma, beyin fırtınası, düz anlatım, soru-cevap ve drama teknikleri kullanılarak Türkçe dersinin farklı algılamalara uygun bir şekilde işlenmesi sağlanır.

Dönem içinde uygulanan sınavlarda konunun uygunluğuna göre :

Okulumuzun genel ve yerel hedefleri içinde sosyal kimlikli ve girişken öğrenciler yetiştirmek ilk hedefimizdir. Bu doğrultuda bölgesel çapta ve ülke çapında düzenlenen öykü-şiir-deneme-kompozisyon… yarışmalarına katılım sağlanmaktadır. Bu çizgide yaptığımız çalışmalar sonucunda çok sayıda öğrencimiz derece yaparak üstün başarılara imza atmışlardır. Bu ve benzeri çalışmalar, şimdiye kadar olduğu gibi şimdiden sonra da sürdürülecektir.

En az 1024x1280 çözünürlük, Chrome tarayıcı tavsiye edilir.
TED Bursa Koleji Bilgi İşlem Departmanı © 2010-2014