K12net English
CISV

Programlar

VILLAGE
Village programı 4 haftalık uluslararası bir kamptır. İlk CISV programıdır ve en önemlisidir. Village ; dayanışmacı yaşam üzerine kurulu , sportif, kültürel, eğitici aktivitelerin karışımından oluşan birden fazla dilin kullanımına açık uluslararası bir programdır.
SÜRE:28 GÜN
YAŞ: 11
GRUP: Village kampları 12 ülkeden katılımcılarla gerçekleşir. Her ülke 2 kız ,2 erkek ve bir yetişkin liderle katılır. 16-17 yaş arası 6 genç danışman (Junior Councellor-JC) ve 5 kamp yöneticisi bulunur.

STEP-UP
Kamp katılımcılarına program planlanması adına sorumluluk verilir. Her kamp aktivite ve tartışmalar yoluyla geliştirilen eğitsel bir tema üzerinde yoğunlaşır.
SÜRE: 3 HAFTA
YAŞ: 13-15
GRUP: 6 veya 9 ülkeden 4 ve 6 kişilik genç grubu ve bir liderle gerçekleşir.

SEMINAR
Büyük yaştaki gençler için tasarlanan yoğun program tamamen katılımcılar tarafından şekillenir. Gençler, çelişkileri çözümleme ve olumlu davranış geliştirme konusunda teşvik edilirler . Seminar kampları , dünya ile bir bütün olarak ilgilenir ve dünya barışı için sorumluluk bilinci oluşturmayı hedefler.
SÜRE: 3 HAFTA
YAŞ: 17-18
GRUP: Yaklaşık 30 katılımcı ve 5 uluslararası yönetici katılır.

YOUTH MEETING
Bölgesel sorunları konu alan bu kamp , gençlere önemli kültürler arası konuları araştırma ve CISV katılımcılığını devam ettirme şansı verir. Diğer programlara göre daha kısadır. Gençler, village programında benimsetilen değerleri güçlendirirler ve aynı zamanda liderlik ve program organizasyonu becerilerini geliştirirler.
SÜRE: 6-14 gün
YAŞ: 12-13
GRUP: Kampa her ülkeden 6 kişilik öğrenci grubu ve beraberlerinde bir yetişkin lider ile yaklaşık 20 katılımcı ve yönetici katılır.

INTERNATIONAL PEOPLE’S PROJECT (IPP)
CISV’nin amaçlarını gerçekleştirmek için tasarlanan bu program topluma aktif bir şekilde yardım etmeyi öğrenmenin bir yoludur. Yerel kuruluşlar ile işbirliği içinde çalışır. Katılımcılar doğayı koruma, göç gibi konularda veya farklı projelerde çalışırlar. Gençler aynı zamanda kendi ülkelerinde de araştırma yapar ve konu üzerinde eğitsel aktiviteler yürütürler. Ek olarak uzmanlar tarafından seminerler ya da eğitim programları düzenlenebilir ve ortak organizasyonlar gerçekleştirilebilir.
SÜRE: 3 HAFTA
YAŞ: 19 +
GRUP: Yaklaşık 25 katılımcı ve yönetici katılır.

JUNIOR BRANCH (GENÇLİK KOLU)
Gençlik Kolu , CISV’nin amaçları ile örtüşen sosyal ve eğitsel aktiviteler vasıtası ile kültürler arası yetilerini geliştiren 11-25 yaş arası yerel CISV’lilerden oluşan bir gruptur. Diğer CISV aktiviteleri /programları arasında bir bağ görevini görür ve benzer organizasyonlarla çalışır. Irk ayrımı ya da çevre gibi çok çeşitli konularda kendi programlarını organize eder. Yerel kuruluşun ayrılmaz bir parçası olan gençlik kolları kendi kendilerini yönetmeleri ve idari sorumluluk almaları için yüreklendirilirler.