K12net English
İlkokul

Hakkında

TED Bursa İlkokulu, hedeflere ulaşabilmek için akademik, sosyal, sanatsal ve sportif yönlerden donanımlı öğrenciler yetiştirmeye önem verir. Bu bilinçle yola çıkan kurum; Milli Eğitim programıyla birlikte; lisemizin IB eğitim organizasyonuna dahil bir lise olması nedeni ile öğrencilerimizi bu beklentiye uygun özellikte yetiştirebilmemiz için PYP (İlk Yıllar Programı) esas alınarak öğrenci merkezli çalışmalarını sürdürmektedir. Bu şekilde öğrencilerimiz öğrenmeye istekli, sorgulayan, araştıran ve özgüvenli bireyler olarak yetiştirilir. Öğretmenlerimiz veli iletişimine önem verir, öğrencilerin akademik gelişimlerinin takiplerini yaparlar.