K12net English
Kütüphane

Koleksiyon

Kütüphane koleksiyonu; eğitim ve öğretim için gerekli olan kitaplar, referans kaynakları, süreli yayınlar, görsel-işitsel materyaller ve elektronik veri tabanlarından oluşmaktadır. Koleksiyonun tamamı bilgisayar ortamına aktarılmıştır. İstendiğinde kütüphanede bulunan "tarama terminallerinden" ve "Internet üzerinden " koleksiyon taranabilmektedir.

Kitaplar
Kütüphanelerde bulunan kitaplar, Dewey Onlu Sınıflama Sistemine göre raflara yerleştirilmiştir. Aradığınız konuya kolay ulaşmanız için gerekli yönlendirmeler kütüphane içerisinde yapılmıştır. Okuyucular; katalog taraması sonucunda buldukları materyalin, tasnif numarasını (yer numarasını) tam olarak kaydettikten sonra raflardan aradıkları materyale ulaşabilirler.

Referans Kaynakları
Referans kaynakları (ansiklopediler, sözlükler, istatistiki derlemeler, rehberler, atlaslar, bibliyografyalar, indeksler vb.) kütüphanelerimizde kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur. Referans kaynakları dışarıya ödünç verilmez. Sadece kütüphane içinde kullanılabilirler. İstenildiği zaman bu kaynaklardan kütüphanelerin yanlarında bulunan fotokopi merkezlerinden telif hakları dikkate alınarak fotokopi çekilebilir.

Süreli Yayınlar
Kütüphanelerimizde, diğer kaynakların yanı sıra Türkçe ve çeşitli yabancı dillerde süreli yayınlar da bulunmaktadır. Bir yıllık periyodu tamamlayan süreli yayınlar ciltlenerek ayrı bir rafta tutulur. Güncel sayılar ise her kütüphanede, en son sayısı üstte olacak şekilde süreli yayınlar bölümlerinde bulunmaktadır. Süreli yayınlar, son sayıları hariç bir hafta süreyle ödünç verilir.

Görsel-İşitsel Materyaller
Kütüphanelerimizde müfredatı destekleyen ve öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı olan çeşitli konularda video, kasetler, CD-ROM’lar, kasetler, VCD, DVD, notalar ve haritalardan oluşan materyaller de bulunmaktadır. Görsel-işitsel materyaller öğrencilere ödünç verilmez ancak isteyen öğrenciler CD-ROM’ları kütüphane içinde kullanabilirler.

Online Veri tabanları
Online Veritabanları, kütüphanenin satın alarak abone olduğu elektronik veri tabanları, ücretsiz elektronik veri tabanları ve deneme amaçlı bağlanılan elektronik veri tabanlarından oluşmaktadır. Bu veri tabanlarından aradığınız her türlü konu ile ilgili tam metin bilgiye ulaşmak mümkündür. Deneme amaçlı bağlanılan elektronik veri tabanları, e-mail yoluyla duyurulmaktadır.